Poszukiwanie Boga

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. Normalna wiara chrześcijańska.

Poszukiwanie Boga

Pytanie pierwsze

Będziemy zajmować się wiarą chrześcijańską od jej fundamentu. Pierwszym tematem, który podejmujemy, jest Bóg.

Przeczytajmy kilka wersetów z Biblii. W Psalmie 14,1 w Starym Testamencie czytamy: „Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga”. Zdanie to może być również przetłumaczone: „Głupi nie chce Boga w swoim sercu”. Rezultat wypowiedzenia tego znajdujemy w drugim zdaniu tego samego wersetu: „Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają”.

Sięgnijmy również do fragmentu z Nowego Testamentu. W Liście do Hebrajczyków 11,6 czytamy: „Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest”.

Trzy rodzaje ludzi

Bez względu na to, czy twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, niewierzącym, czy też poszukującym prawdy, rozpoczniemy od zbadania tematu dotyczącego Boga. W odniesieniu do tego tematu świat jest podzielony na trzy obozy. W pierwszym znajdują się ateiści, którzy nie wierzą w Boga. Drugim są agnostycy. Nie posiadają oni utwierdzonej wiedzy o bóstwie. Z jednej strony, nie mają odwagi powiedzieć, że nie ma Boga, lecz z drugiej, nie posiadają jasności, czy Bóg naprawdę istnieje. My należymy do trzeciej kategorii — tych, którzy wierzą w Boga.

Zaskarżenie

Czy jest Bóg? Nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie „tak” lub „nie”. Raczej urządzę w tym miejscu rozprawę sądową. Poproszę cię, byś był sędzią, ja natomiast będę oskarżycielem. Zadanie sądu polega na podejmowaniu decyzji, udowodnieniu lub zaprzeczeniu prawdziwości zeznań; zadanie oskarżyciela zaś na przedstawieniu wszystkich danych i argumentów, które zdoła zgromadzić.

Zanim zaczniemy rozprawę, musimy uświadomić sobie jeden fakt: żaden oskarżyciel nie jest naocznym świadkiem przestępstwa, nie jest policjantem. Policjant może być osobiście świadkiem wydarzenia, natomiast oskarżyciel otrzymuje informacje pośrednio. Wszystkie zebrane oskarżenia, dowody i argumenty przedkłada on sądowi. W ten sam sposób ja przedstawię wam wszystko, co mogłem znaleźć. Jeśli zapytacie, czy widziałem Boga, odpowiem: „nie”. Czytam lub też przedstawiam to, co zebrałem. Moja praca polega na poszukiwaniu faktów i przesłuchiwaniu świadków. Wy sami macie podjąć decyzję.