Zapraszamy do wysłuchania nagrań z konferencji scalania online krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów, która odbyła się w dniach 24-26 września br. Temat konferencji brzmiał: CHRYSTUS, WSZECHZAWIERAJĄCY I ROZLEGŁY, ZASTĘPUJE KULTURĘ PRZEZ WZGLĄD NA JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA.

Z wielką przyjemnością informujemy, że mamy już w sprzedaży NOWY TESTAMENT W WERSJI LUKSUSOWEJ.

O Fundacji

Fundacja Strumień Życia została założona w 1993 roku. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i naszym celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej.

Współpracujemy z Living Stream Ministry, chrześcijańskim wydawcą w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc i rozpowszechniając w Polsce publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee, dwóch wybitnych chrześcijańskich kaznodziejów dwudziestego stulecia. Prowadzimy także konferencje i szkolenia biblijne.

„A w ostatni dzień — wielki dzień święta — Jezus stanął i zawołał: Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije. Ten, kto wierzy we Mnie, jak powiedziało Pismo, z jego najgłębszej istoty popłyną rzeki żywej wody”.

Ewangelia Jana 7:37–38

Odsyłacze do innych wersetów biblijnych
Przypisy podkreślające objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie
Każda księga poprzedzona planem objaśniającym jej duchowe znaczenie
Temat podany na początku każdej księgi opiera się na faktach historycznych i wyraża duchowe znaczenie w niej zawarte

Nowy Testament
w Przekładzie Odzyskiwania

Nareszcie Biblia dla ludzi, którzy pragną zrozumieć Biblię

Podstawą tłumaczenia jest tekst grecki Nestle-Alanda według Novum Testamentum Graece (wyd. 26).

Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte.

Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki krain geograficznych.

POLECANE PUBLIKACJE