Zapraszamy do wysłuchania nagrań z międzynarodowej konferencji scalania online, która odbyła się w dniach 29-31 października br. Temat konferencji brzmiał: ŻYĆ W RZECZYWISTOŚCI KRÓLESTWA BOŻEGO.

Z wielką przyjemnością informujemy, że mamy już w sprzedaży NOWY TESTAMENT W WERSJI LUKSUSOWEJ.

O Fundacji

Fundacja Strumień Życia została założona w 1993 roku. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i naszym celem jest promowanie wiary chrześcijańskiej.

Współpracujemy z Living Stream Ministry, chrześcijańskim wydawcą w Stanach Zjednoczonych, tłumacząc i rozpowszechniając w Polsce publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee, dwóch wybitnych chrześcijańskich kaznodziejów dwudziestego stulecia. Prowadzimy także konferencje i szkolenia biblijne.

„W oczach Pana kościół ma podwójną pozycję: jeśli chodzi o jego życie, jest Ciałem Chrystusa, co do swej przyszłości natomiast — jest oblubienicą Chrystusa. Jeśli chodzi o związek Chrystusa z kościołem, kościół jest Jego Ciałem; co do intymnej więzi pomiędzy Chrystusem i kościołem, kościół jest Jego oblubienicą”.

Watchman Nee, Chwalebny kościół

Odsyłacze do innych wersetów biblijnych
Przypisy podkreślające objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie
Każda księga poprzedzona planem objaśniającym jej duchowe znaczenie
Temat podany na początku każdej księgi opiera się na faktach historycznych i wyraża duchowe znaczenie w niej zawarte

Nowy Testament
w Przekładzie Odzyskiwania

Nareszcie Biblia dla ludzi, którzy pragną zrozumieć Biblię

Podstawą tłumaczenia jest tekst grecki Nestle-Alanda według Novum Testamentum Graece (wyd. 26).

Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte.

Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki krain geograficznych.

POLECANE PUBLIKACJE