Poszukiwanie Boga

Materiał dowodowy

Niektórzy natychmiast wycofają się i powiedzą: „Nigdy nie zaprzeczyłem istnieniu Boga. Nikt nie może powiedzieć, czy Bóg jest, czy nie”. No więc jeśli nie potrafisz wyciągnąć wniosków, ja będąc na twoim miejscu, zapytałbym świadków, których uważam za wiarygodnych i udowodniłbym istnienie Boga. Jeszcze raz pozwólcie mi to powiedzieć: ty jesteś sędzią, ja zaś oskarżycielem. Przedstawiam ci tylko dowody. Zdecyduj sam, czy Bóg istnieje.

Wszechświat

Najpierw spójrz na przyrodę, na świat, który jest przed twoimi oczami i na każde zjawisko w nim. Wszyscy wiemy, że wiedza naukowa jest racjonalnym wyjaśnianiem zjawisk przyrody. Na przykład u pacjenta obserwuje się spadek temperatury. Spadek temperatury jest zjawiskiem, a wyjaśnienie tego jest wiedzą naukową. Innym zjawiskiem jest spadanie jabłka z jabłoni. Dlaczego jabłko nie leci do góry? Wyjaśnienie tego zjawiska stanowi wiedzę. Człowiek posiadający wiedzę to ten, kto potrafi podać właściwe wyjaśnienia.

Tylko dwa wyjaśnienia

Wszechświat obfituje w niezliczone zjawiska różnych form, kolorów, kształtów i natury. Nie możemy nie zauważyć tych zjawisk naszymi oczami. Wyjaśnianie wszystkich tych zjawisk jest znane jako nauka. Wszystkie osoby myślące znają tylko dwa wyjaśnienia jeśli chodzi o pochodzenie wszechświata; trzeciego wyjaśnienia nie ma. Musisz przyjąć jedno lub drugie.

Jakie są to wyjaśnienia? Pierwsze mówi, że świat powstał przez naturalną ewolucję i samointerakcję; drugie przypisuje jego pochodzenie działaniu żywej osoby, posiadającej intelekt i cel. Są to jedyne dwa wyjaśnienia przedstawiane przez filozofów tego świata. Trzecie wyjaśnienie nie istnieje.

W jaki sposób powstał świat? Czy powstał samoistnie albo jest dziełem przypadku? Czy też został zaprojektowany przez Tego, którego nazywamy Bogiem? Musisz pomyśleć, a potem podjąć właściwą decyzję w tej sprawie. Wszystko, co istnieje przez przypadek, posiada pewne cechy szczególne. Proponowałbym, żebyś wymienił je wszystkie bardzo skrupulatnie — im więcej tym lepiej — a potem porównał wszystkie zjawiska wszechświata z twoją listą cech. Oprócz tego zrób drugą listę cech, które twoim zdaniem byłyby widoczne, gdyby wszechświat został stworzony przez istotę inteligentną. Teraz, mając te dwie listy, przez proste porównanie ich z przyrodą łatwo będziesz mógł wyciągnąć racjonalny wniosek.