Chrystus zarówno Bogiem, jak i człowiekiem

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. Wspaniała istota Chrystusa.

Chrystus zarówno Bogiem, jak i człowiekiem

Wersety biblijne: J 1,1.3; 20,28; Rz 9,5; Tt 2,13; J 1,14; 19,5; Dz 7,56; 1 Tm 2,5; J 1,51.

Wspaniały i bogaty Chrystus

Chrystus jest naprawdę wspaniały. Księga Izajasza 9,5 mówi, że otrzyma On imię Wspaniały Doradca. To, czym jest Chrystus, jest wszechobejmujące. Trudno to zbadać i nigdy nie zdołamy pojąć swoim ograniczonym umysłem wszystkiego, czym On jest. Kiedyś latem w Tajpej studiowałem razem ze świętymi Pismo Święte pod kątem tego, czym jest w nim Chrystus. Próbowaliśmy dowiedzieć się z sześćdziesięciu sześciu ksiąg Biblii, iloma rzeczami jest Chrystus. Doliczyliśmy się bez trudu trzystu takich rzeczy, obejmujących takie kwestie jak to, że jest On Bogiem i człowiekiem, Odkupicielem i Zbawicielem, życiem i zmartwychwstaniem, Ciałem i nowym człowiekiem, Kapłanem i Prorokiem, Królem i Doradcą, mocą i mądrością, sprawiedliwością i uświęceniem, i tak dalej. Nie wyczerpaliśmy wówczas naszego studium, ponieważ to, czym jest Chrystus, jest tak wspaniałe i bogate, że po prostu nie da się tego wyliczyć; trzysta pozycji na naszej liście nie wyczerpywało wszystkiego.

W książce tej w pięciu rozdziałach będziemy mieli społeczność na temat wspaniałej istoty Chrystusa. Po pierwsze, jest On Bogiem i człowiekiem; po drugie, jest Odkupicielem i Zbawicielem; po trzecie, jest życiem i zmartwychwstaniem; po czwarte, jest życiodajnym Duchem; i po piąte, jest wszystkim dla kościoła, nowego człowieka. Chrystus jest naprawdę bogaty. Jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem; jest Odkupicielem i Zbawicielem; jest życiem i zmartwychwstaniem; jest życiodajnym Duchem; jest też wszystkim dla kościoła, nowego człowieka. Chrystus jest Głową kościoła, jego życiem i zawartością, a także fundamentem i świadectwem. Ten wszechzawierający, wspaniały i bogaty Chrystus tym, czym jest, może zaspokoić wszelką naszą potrzebę. Każdy potrzebuje Jezusa, czy to mężczyzna, czy kobieta, czy młody, czy stary, szanowany czy pogardzany. Jest On w stanie zaspokoić pragnienie, jakie tkwi głęboko w każdym z nas, i sprostać wszystkim naszym potrzebom.

Chrystus zarówno Bogiem, jak i człowiekiem

Stwierdzenie „Chrystus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem” brzmi prosto, lecz posiada głębokie konsekwencje. Być może rozumiemy, że Chrystus jest Bogiem. Jak jednak z ludzkiego punktu widzenia Chrystus, będąc Bogiem, może równocześnie być człowiekiem? Niełatwo to zrozumieć. Przez dwa tysiące lat w teologii chrześcijańskiej, w dziale zwanym chrystologią, zajmowano się badaniami dotyczącymi osoby Chrystusa i debatowano na temat tego, kim On jest. Przez stulecia ciągnęły się dyskusje podejmujące kwestię Jego boskości i człowieczeństwa. Tymczasem Biblia mówi wprost, że Chrystus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Na tym właśnie skupia się cała wspaniałość Jego istoty.