Witness Lee — Biografia

Rys biograficzny

Chiny (1905-1949)

Witness Lee urodził się w 1905 roku w północnych Chinach. Wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i otrzymał wykształcenie w urządzonych na styl amerykański szkołach anglojęzycznych, sponsorowanych przez denominacje Południowych Baptystów i Amerykańskich Prezbiterian. W wieku 19 lat usłyszał zwiastowanie wędrownej chińskiej ewangelistki i został w niezwykle dynamiczny sposób pochwycony dla Chrystusa. Bezzwłocznie poświęcił resztę swego życia głoszeniu ewangelii. W jego osobistym świadectwie czytamy:

„Wciąż pamiętam doświadczenie, w którym po raz pierwszy ukazał mi się Bóg chwały. Było to po południu tego samego dnia, w którym zostałem zbawiony. Kiedy wyszedłem z sali spotkań na ulicę, wydawało mi się, że wszystko jest inne. Przystanąłem przy drodze i pomodliłem się do Boga: »Boże, nie chcę niczego innego. Pragnę jedynie Ciebie«”.

Ukończywszy naukę, Lee nie wybrał pracy księgowego, lecz cały swój czas poświęcił służbie dla Pana Jezusa, która trwała niemal 65 lat.
W swojej służbie Witness Lee bardzo wcześnie nawiązał kontakt z Watchmanem Nee, sławnym kaznodzieją, nauczycielem i pisarzem, którym Pan bardzo posłużył się w Chinach. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w 1932 roku, gdy Watchman Nee przybył do rodzinnego miasta Witnessa Lee, Czefou. Czas spędzony wspólnie w ciągu tych kilku dni wywarł na Lee niezatarte wrażenie i doprowadził do przemiany całej jego więzi z Panem oraz podejścia do Biblii. W spisanej przez siebie biografii Watchmana Nee (Watchman Nee–A Seer of the Divine Revelation in the Present Age, wyd. Living Stream Ministry), Lee napisał:

„Czas spędzony z Watchmanem w ciągu tamtych dni wywarł na mnie niezatarte wrażenie słodyczy, uroku, atrakcyjności i nowości Pana. Te dni stały się źródłem mego nowego początku w podążaniu za Panem i sprawiły, że dokonałem zasadniczego zwrotu od poznania ku życiu. Dzięki tym wspólnym dniom spędzonym z Watchmanem Nee zacząłem nawiązywać z Panem bardziej osobistą społeczność. Pan stał mi się droższy. Doświadczenie to przewyższało nawet doświadczenie zbawienia. Pamiętne dni spędzone z Watchmanem Nee miały wpływ na moją ścieżkę w Panu przez wszystkie następne lata, począwszy od 1932 roku. Nie zapomnę tych dni na wieczność! Były one dla mnie niewypowiedzianym miłosierdziem i łaską”.

Dostrzegłszy w nauczaniu Watchmana Nee głębię świeżej obecności Boga, Witness Lee poświęcił się niezwłocznie podążaniu za jego prowadzeniem w dziele Pańskim i bez wahania przystąpił z nim do pracy pod jego przewodnictwem. W Chinach Witness Lee był znany ze swych niestrudzonych podróży i usilnych starań nad wprowadzeniem w praktykę wizji, którą miał Watchman Nee odnośnie kościołów, które powstawały w całym kraju i przyjmowały ich zwiastowanie. Od 1934 roku Watchman Nee powierzył Witnessowi Lee niesienie odpowiedzialności za kierowanie swym wydawnictwem, które nosiło nazwę Shanghai Gospel Bookroom i zostało założone przezeń kilka lat wcześniej.