Witness Lee — Biografia

Rys biograficzny

Chiny (1905-1949)

Witness Lee urodził się w 1905 roku w północnych Chinach. Wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i otrzymał wykształcenie w urządzonych na styl amerykański szkołach anglojęzycznych, sponsorowanych przez denominacje Południowych Baptystów i Amerykańskich Prezbiterian. W wieku 19 lat usłyszał zwiastowanie wędrownej chińskiej ewangelistki i został w niezwykle dynamiczny sposób pochwycony dla Chrystusa. Bezzwłocznie poświęcił resztę swego życia głoszeniu ewangelii. W jego osobistym świadectwie czytamy:

„Wciąż pamiętam doświadczenie, w którym po raz pierwszy ukazał mi się Bóg chwały. Było to po południu tego samego dnia, w którym zostałem zbawiony. Kiedy wyszedłem z sali spotkań na ulicę, wydawało mi się, że wszystko jest inne. Przystanąłem przy drodze i pomodliłem się do Boga: »Boże, nie chcę niczego innego. Pragnę jedynie Ciebie«”.

Ukończywszy naukę, Lee nie wybrał pracy księgowego, lecz cały swój czas poświęcił służbie dla Pana Jezusa, która trwała niemal 65 lat.
W swojej służbie Witness Lee bardzo wcześnie nawiązał kontakt z Watchmanem Nee, sławnym kaznodzieją, nauczycielem i pisarzem, którym Pan bardzo posłużył się w Chinach. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce w 1932 roku, gdy Watchman Nee przybył do rodzinnego miasta Witnessa Lee, Czefou. Czas spędzony wspólnie w ciągu tych kilku dni wywarł na Lee niezatarte wrażenie i doprowadził do przemiany całej jego więzi z Panem oraz podejścia do Biblii. W spisanej przez siebie biografii Watchmana Nee (Watchman Nee–A Seer of the Divine Revelation in the Present Age, wyd. Living Stream Ministry), Lee napisał:

„Czas spędzony z Watchmanem w ciągu tamtych dni wywarł na mnie niezatarte wrażenie słodyczy, uroku, atrakcyjności i nowości Pana. Te dni stały się źródłem mego nowego początku w podążaniu za Panem i sprawiły, że dokonałem zasadniczego zwrotu od poznania ku życiu. Dzięki tym wspólnym dniom spędzonym z Watchmanem Nee zacząłem nawiązywać z Panem bardziej osobistą społeczność. Pan stał mi się droższy. Doświadczenie to przewyższało nawet doświadczenie zbawienia. Pamiętne dni spędzone z Watchmanem Nee miały wpływ na moją ścieżkę w Panu przez wszystkie następne lata, począwszy od 1932 roku. Nie zapomnę tych dni na wieczność! Były one dla mnie niewypowiedzianym miłosierdziem i łaską”.

Dostrzegłszy w nauczaniu Watchmana Nee głębię świeżej obecności Boga, Witness Lee poświęcił się niezwłocznie podążaniu za jego prowadzeniem w dziele Pańskim i bez wahania przystąpił z nim do pracy pod jego przewodnictwem. W Chinach Witness Lee był znany ze swych niestrudzonych podróży i usilnych starań nad wprowadzeniem w praktykę wizji, którą miał Watchman Nee odnośnie kościołów, które powstawały w całym kraju i przyjmowały ich zwiastowanie. Od 1934 roku Watchman Nee powierzył Witnessowi Lee niesienie odpowiedzialności za kierowanie swym wydawnictwem, które nosiło nazwę Shanghai Gospel Bookroom i zostało założone przezeń kilka lat wcześniej.

Tajwan (1949-1962)

Na krótko przed przejęciem władzy przez komunistów w 1949 roku, Witness Lee został wysłany przez Watchmana Nee i innych współpracowników w Chinach na Tajwan, by nie dopuścić do zaprzepaszczenia tego, co Pan im dał. Watchman Nee polecił Witnessowi Lee kontynuowanie, poza granicami kraju, pracy wydawnictwa, które zmieniło swą nazwę na Taiwan Gospel Bookroom. Od tamtej pory Taiwan Gospel Bookroom stał się powszechnie uznawanym wydawcą dzieł Watchmana Nee poza obrębem Chin. Po przyjeździe na Tajwan w maju 1949 roku Witness Lee rozpoczął dzieło budowania kościołów. Wkrótce objawiła się obfita łaska Pańska. Z niespełna trzystu pięćdziesięciu wierzących, którzy przybyli z Chin kontynentalnych, kościoły na Tajwanie wzrosły liczebnie w ciągu pięciu lat do dwudziestu tysięcy. Dzięki wytrwałej pracy Witnessa Lee to samo błogosławieństwo widać było również w większości sąsiednich państw na Dalekim Wschodzie.

Stany Zjednoczone (1962-1997)

W roku 1962 Witness Lee odczuł prowadzenie ze strony Pana, by przybyć do Stanów Zjednoczonych. Osiadł najpierw w Los Angeles, po czym ostatecznie w Anaheim, w Kalifornii. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wiele podróżował po całym kraju na zaproszenie licznych grup chrześcijańskich. W ciągu swojej trzydziestopięcioletniej służby w Ameryce usługiwał niestrudzenie na odbywających się co tydzień, pod koniec tygodnia, spotkaniach i konferencjach. Pozostawił po sobie kilka tysięcy wygłoszonych i zapisanych poselstw. Ostatnia konferencja, na której przemawiał, odbyła się w lutym 1997 roku. Witness Lee miał wówczas 91 lat.

Witness Lee niezłomnie trwał w przekonaniu, iż celem Boga nie jest wąsko pojmowane sekciarstwo, lecz Ciało Chrystusa. Dzięki tej niezłomności wielu innych przyjęło od niego tę samą wizję. Jednocześnie wierzący ci zaczęli się spotykać w każdym większym mieście Stanów Zjednoczonych, dokonując wyboru, by nie przyjmować żadnej konkretnej nazwy denominacyjnej, lecz spotykać się po prostu jako kościół w danej miejscowości. Wkrótce takie kościoły powstały na całej zachodniej półkuli, osiągając liczbę bliską efektom jego usilnej pracy na Dalekim Wschodzie. W ostatnich latach także pewna liczba nowych kościołów została wzbudzona w Rosji i państwach wchodzących w skład byłego Związku Radzieckiego, a także w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.