Sprawdzian dla wszystkich

Artykuł został opublikowany w numerze 22 czasopisma „Strumień”.

Sprawdzian dla wszystkich

Wersety biblijne: Mt 26,3-16.

Uczniowie uznali ofiarę miłości Marii do Pana za marnotrawstwo. W ciągu minionych dwudziestu stuleci tysiące cennych istnień, skarbów serc, wysokich stanowisk i świetlanych przyszłości zostało w ten sposób „zmarnowanych” dla Pana Jezusa. Dla tych, którzy kochają Go taką miłością, jest On najdroższy i całkowicie wart ich ofiary. To, co na Niego wylewają, nie jest marnotrawstwem, lecz wonnym świadectwem Jego słodyczy.
Ewangelia Mateusza 26,8, przyp. 1,
Recovery Version

Przez stulecia Chrystus nieustannie był sprawdzianem dla wszystkich ludzi. Nie możemy być na Niego obojętni. Przeciwnie, każdy z nas zostanie przez Niego sprawdzony. Musimy wobec Niego jakoś postąpić, musimy na Niego jakoś zareagować. Nasza reakcja ukaże naszą postawę wobec Pana.

Znienawidzony przez zwolenników religii

Wersety 26,3-5 Ewangelii Mateusza pokazują, że zwolennicy religii nienawidzili Chrystusa. Arcykapłani i starsi ludu odbyli naradę, jak podstępem schwytać i zabić Jezusa. Czy potraficie uwierzyć, że religia sięgnęła po podstęp, by zabić Pana Jezusa? Werset 5 mówi: „Tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało wśród ludu”. Ostatecznie, za sprawą Bożej opatrzności, zabito Pana Jezusa właśnie w święto (27,15), żeby wypełnił się starotestamentowy obraz. Oznacza to, że w Bożej opatrzności ukrzyżowanie Chrystusa stało się wypełnieniem Paschy. Nienawidząc Jezusa, ludzie pierwszej kategorii, czyli zwolennicy religii, obnażyli siebie.