Biografie autorów naszych publikacji

Watchman Nee

Choć usługiwał w kraju o starożytnej i zamkniętej na obce wpływy kulturze, a na ostatnich dwadzieścia lat życia zamilkł osadzony w komunistycznym więzieniu, słowa Watchmana Nee odbijają się dziś echem po wszystkich zakątkach naszego globu, pociągają bogactwem i głębią treści. Historia powołania go przez Pana dla kościoła, które nastąpiło w okresie przełomowym dla Chin, historia jego życia i pracy, w których cierpiał wzorem Chrystusa, jest źródłem duchowej inspiracji dla wierzących na całym świecie.
Więcej informacji…

Witness Lee

Witness Lee urodził się w 1905 roku w północnych Chinach. Wychował się w chrześcijańskiej rodzinie i otrzymał wykształcenie w urządzonych na styl amerykański szkołach anglojęzycznych, sponsorowanych przez denominacje Południowych Baptystów i Amerykańskich Prezbiterian. W wieku 19 lat usłyszał zwiastowanie wędrownej chińskiej ewangelistki i został w niezwykle dynamiczny sposób pochwycony dla Chrystusa. Bezzwłocznie poświęcił resztę swego życia głoszeniu ewangelii.
Więcej informacji…