Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania

O potrzebie tłumaczenia Biblii

Nowy Testament jest dziś dostępny w wielu różnych wersjach. Jak zatem uzasadnić potrzebę jeszcze jednego tłumaczenia? Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania jest potrzebny, ponieważ odzyskiwanie prawdy przez Boży lud ma charakter postępujący. Wierzący otrzymują objawienie ze Słowa Bożego nie od razu, lecz stopniowo, na przestrzeni wieków. Poziom tego objawienia wywiera wpływ nie tylko na rozumienie Biblii w danym wieku, lecz także na to, jak jest ona tłumaczona. Każdy przekład nieuchronnie przejawia rozumienie tych, którzy go stworzyli. Wprowadzając starożytny tekst w ramy współczesnego języka, tłumacze muszą najpierw zrozumieć oryginał w jego własnych terminach, a także w niejednym miejscu go zinterpretować. Każdy przekład jest więc zarazem świadectwem tego, jak tłumacze w danym okresie i środowisku pojmowali tekst oryginalny. Po przeszło siedemdziesięciu latach studiowania Biblii my również dysponujemy pewnym rozumieniem starożytnego tekstu. W wielu miejscach rozumienie to zależy od tego, a także odpowiada temu, co zostało nam przekazane na przestrzeni wieków. Musimy jednak również przyznać, że widzimy dziś kwestie, które nie wszyscy dostrzegają. Nasze zrozumienie prawdy przynagla nas zatem do tego, by przekazać ten tekst zgodnie z tym, co Pan nam pokazał. Zasadę tę rozumie każdy zespół podejmujący się tłumaczenia Pisma Świętego na swój język narodowy.

Metodologia tłumaczenia

Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania przyjmuje szczególną filozofię tłumaczenia Biblii, która — trzeba to przyznać — nie jest dziś w modzie. Każdy przekład Pisma Świętego ucieleśnia jakieś wyobrażenia na temat tego, czym jest Biblia, jaką postawę wobec Boga zajmowali jej autorzy, a także kim w ogóle jest Bóg. Panuje dziś ogólna tendencja do odchodzenia od dosłownego traktowania starożytnego tekstu w stronę bardziej literackiego jego ujmowania. Nowsze przekłady dążą do ułatwienia lektury i zrozumienia Biblii. Choć naszym celem nie jest niezrozumiałość, stoimy na stanowisku, że głębokie sprawy Boże nie jest prosto wyrazić ludzkim językiem. Myśl Chrystusa nie jest powierzchowna ani łatwa do wyjaśnienia, a sens Biblii przekazywany jest nie tylko za pośrednictwem przekładu, lecz także za pomocą duchowych słów podsuwanych przez Ducha. Nasze spojrzenie na kwestię tłumaczenia Biblii odzwierciedla to, co oznajmił koryntianom apostoł Paweł: „Co też wypowiadamy — nie w słowach, których naucza ludzka mądrość, lecz w słowach, których naucza Duch, interpretując duchowe sprawy duchowymi słowami” (1 Kor 2:13). Nasze słowa, nasze tłumaczenie, muszą być duchowe. Uważamy, że w przeciwnym razie Duch nie będzie mógł dostarczyć czytelnikom tego, co duchowe w Biblii, ani też nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności. Przyznajemy, że przekład tego rodzaju nie zawsze jest łatwy w lekturze czy zrozumieniu. Czujemy jednak, że powinniśmy raczej poświęcić łatwość w lekturze na rzecz głębszej prawdy. Mimo iż opowiadamy się za swobodnym, nieskrępowanym czytaniem Biblii, uważamy, że należy ją wnikliwie studiować. Stąd dbamy o możliwie najstaranniejsze oddanie w przekładzie istotnych odcieni znaczeniowych oryginału.
Przekład Odzyskiwania stanowi rezultat ogromnej liczby decyzji dotyczących oryginalnego tekstu greckiego. Wszystkie liczące się tłumaczenia Nowego Testamentu opierają się na przyjętym i dostępnym w danym czasie wydaniu tekstu greckiego. Od żadnego przekładu jednak nie oczekuje się, że przyjmie wszystkie decyzje autorów redakcji tekstu oryginalnego. Stąd tłumacze stają przed koniecznością znalezienia zadowalających odpowiedzi na liczne pytania, jakie nasuwa rękopis. Jakkolwiek Przekład Odzyskiwania podąża na ogół za 26. wydaniem Nestle-Alanda, w niektórych miejscach od niego odbiega, kierując się badaniami i wyborami dokonanymi przez tłumaczy. Tekst grecki leżący u podstaw tego tłumaczenia ma zatem szczególną postać, mimo iż jest dość bliski obecnie przyjętej edycji naukowej.