Chrystus zarówno Bogiem, jak i człowiekiem

Chrystus Panem, który stworzył niebiosa, ziemię i wszystko

Religijna ludzkość wynalazła w swoich dziejach wiele określeń odnoszących się do Boga, takich jak politeizm, monoteizm i wiara w jednego boga, wybranego spośród wielu, któremu oddaje się cześć. Dowodzi to, że w człowieku kryje się potrzeba Boga. Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy to, co odkrył, jest dobre, czy nie, pragnie Boga. Wiemy wszyscy, że Bóg, którego czcimy, jest Panem, który stworzył niebiosa, ziemię i wszechświat. Niebiosa, ziemia i wszystkie rzeczy nie zaistniały na drodze ewolucji, lecz zostały stworzone przez Boga. Po co Bóg je stworzył? Po pierwsze, aby się wyrazić. Boga nie można sobie wyobrazić, Jego wiecznej mocy nie sposób pojąć, a wszystkich Jego boskich cech nie da się określić. W Liście do Rzymian 1,20 widzimy jednak, że Jego wieczna moc i boskie cechy można poznać dzięki rzeczom, które uczynił, żeby ludzie nie mieli wymówki.

Każdy, kto studiuje medycynę albo fizykę, przyzna, że im więcej studiów i badań prowadzi, tym bardziej musi skłonić głowę i uznać, że naprawdę istnieje we wszechświecie Stwórca, suwerenny Pan. Jeśli przyjrzysz się ruchowi gwiazd i planet albo prawom przyrody, będziesz musiał przyznać, że naprawdę Ktoś potężny to wszystko zaprojektował. Odkrycia naukowe, jakich dokonano na przestrzeni stuleci, były jedynie odkryciem prawideł i zasad, które On ustanowił we wszechświecie. Dzisiaj wiemy, że odległość między Słońcem a Ziemią jest dokładnie taka, jaka powinna być, ani za duża, ani za mała. Gdyby Ziemia znajdowała się nieco bliżej Słońca, żywe istoty na jej powierzchni uległyby spaleniu; gdyby zaś znajdowała się nieco dalej, zamarzłyby na śmierć. Niezliczone mnóstwo planet i gwiazd obraca się wokół swoich orbit, nie wchodząc sobie w drogę. Kto to tak zaprojektował? Kto nimi kieruje? Bez wątpienia jest to Boże dzieło.

Pięćset lat temu, jeszcze przed podróżą Kolumba, wszyscy ludzie, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, uważali, że Ziemia to płaski czworobok. Pogląd ten wynikał z faktu, iż ludzkie istoty nie potrafiły sobie w swych umysłach wyobrazić, że Ziemia jest okrągła i nieustannie obraca się wokół własnej osi. Później jednak fakty dowiodły, że Ziemia jest okrągła i wciąż się kręci. W rzeczywistości Biblia objawiła to znacznie wcześniej. Księga Izajasza 40,22 mówi: „Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi”. „Ziemia” tutaj to to samo hebrajskie słowo, co „ziemia” w Księdze Rodzaju 1,1. Izajasz użył słowa „ziemia” zamiast „kula ziemska” czy „glob”, ponieważ pojęcia te jeszcze wówczas nie istniały. Księga Hioba 26,7 również mówi: „Ziemię zawiesza na niczym”. Wiemy dziś, że Ziemia rzeczywiście wisi w kosmosie. Wszystko to dowodzi, że wszechświat, niebiosa i Ziemia zostały stworzone przez Boga.

Chrystus ma nieograniczoną moc i chwalebne cechy

Tajemnica wszechświata utrzymuje się dzięki Bożej mocy. Rozległość wszechświata zdumiewa, a jego nieskończoność jest niezmierzona. Ziemia to zaledwie niewielkie ciało niebieskie w Układzie Słonecznym. Olbrzymia liczba gwiazd składa się na galaktykę, a z kolei niezliczone galaktyki tworzą wszechświat. Wszechświat jest więc doprawdy olbrzymi i nieskończony. Przy tym wszystkim jednak Chrystus, który jest odblaskiem Bożej chwały i odbiciem Bożej istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy (Hbr 1,3). Pokazuje to, że Pan, który stworzył niebiosa, ziemię i wszechświat, jest nieograniczony w swej władzy i mocy.