Boży plan

Każda istota ludzka posiada Boży obraz, Boże podobieństwo i ludzkiego ducha. Kiedy dotarła do nas dobra nowina, dotknęła nas w sumieniu, które jest częścią ducha (por. Rz 8,16; 9,1). Pod wpływem tego dotknięcia nasz duch ożywił się, a my się nawróciliśmy. Otworzyliśmy swoją wewnętrzną istotę, upamiętaliśmy się, uwierzyliśmy i przyjęliśmy Pana Jezusa. On w nas wszedł, a my zostaliśmy zbawieni. Wielu ewangelistów głosząc ewangelię zadaje pytanie: „Czy chcesz otworzyć się i zaprosić Jezusa, aby wszedł do twojego serca?” Nie ma w tym nic złego, ale po to, by doświadczać Chrystusa jako życia po tym, jak zostajemy zbawieni, musimy wiedzieć, że teraz znajduje się On w naszym duchu (2 Tm 4,22).

Bożym zamiarem jest synostwo, które dokonuje się poprzez udzielanie do naszego wnętrza tego, czym jest Bóg, jako naszego życia. Udzielanie to ma miejsce w naszym duchu. Ewangelia Jana 3,6 stwierdza: „To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem”. Znowu mamy tu dwa duchy. Nie zostaliśmy odrodzeni w naszej umysłowości ani w naszym ciele. Nikodem sądził, że narodzić się na nowo oznacza ponownie narodzić się w ciele fizycznym, jednak Pan wyprowadził go z błędu. Narodzić się na nowo to inaczej narodzić się w duchu z Boga Ducha, a nie z rodziców. Nawet gdybyśmy mogli powrócić do łona naszej matki i narodzić się fizycznie sto razy, wciąż bylibyśmy ciałem. Musimy narodzić się w naszym duchu z boskiego Ducha.

Księga Zachariasza 12,1 mówi nam o trzech najważniejszych rzeczach, które stworzył Bóg: niebiosach, ziemi i ludzkim duchu. Stwierdza, że Pan „rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka”. Jakże wielki jest nasz duch! Niebiosa są dla ziemi. Bez niebios nie byłoby życia na ziemi. Ziemia z kolei jest dla człowieka, a człowiek — dla Boga. Aby człowiek był dla Boga, potrzebuje „odbiornika”. Tym odbiornikiem jest nasz ludzki duch. Chwała Panu, że Bóg objął nas swoim planem; że zostaliśmy uczynieni przez Niego na Jego obraz i według Jego podobieństwa; że mamy ducha, by Go przyjmować oraz że On, jako boski Duch, wszedł do naszego ludzkiego ducha, czyniąc nas swoimi synami dla własnego wyrazu! Na tym polega Jego plan.

Witness Lee, Podstawowe objawienie w Piśmie Świętym, rozdz. 1.

© 1999 Living Stream Ministry