Boży plan

Jego udzielanie

W Liście do Efezjan 1,10 oraz 3,9 słowo oikonomia użyte jest na określenie zarządzania domostwem i oznacza Boży plan udzielania siebie do wnętrza wybranego ludu. W Liście do Efezjan 3,2, Liście do Kolosan 1,25 i w Pierwszym Liście do Koryntian 9,17 to samo słowo odnosi się do szafarstwa Pawła. Słowo „szafarstwo” użyte jest w sensie udzielania. Szafarstwo Pawła było udzielaniem niezgłębionych bogactw Chrystusa Bożemu wybranemu ludowi. W wypadku Pawła słowo „szafarstwo” odnosi się do boskiego udzielania.

Słowo „szafarstwo” występuje w Pierwszym Liście Piotra, gdzie mowa jest o tym, że wszyscy musimy być dobrymi szafarzami i udzielać różnorodnej łaski Bożej. Do udzielania różnorodnej łaski obfitego Boga potrzeba wielu szafarzy; udzielanie to jest ich szafarstwem.

Gdy usługuję, udzielam właśnie bogactw Chrystusa. Jeśli powiecie mi, że jestem dobrym nauczycielem Biblii, docenię wasze słowa, ale nie lubię tego słuchać. Nie traktujcie mnie jako nauczyciela! Jestem „udzielaczem”! Nie ograniczam się do nauczania Biblii; ja udzielam. Poszedłem kiedyś na szczepienie przeciwko grypie. Stała tam długa kolejka ludzi, i wszyscy musieliśmy wyciągnąć rękę, żeby dostać zastrzyk. W mojej posłudze chcę dawać ludziom „zastrzyk” bogactw Chrystusa! Mam całkowitą pewność, że każdy, kto skorzysta z tej posługi, dostanie taki zastrzyk!

Dzisiaj mamy to samo szafarstwo, które miał Paweł. W szafarstwie Pawła szło po prostu o to, żeby dać ludziom zastrzyk, czyli rozprowadzać, rozdzielać niezgłębione bogactwa Chrystusa do wnętrza Bożego wybranego ludu. Na tym polega Boża ekonomia, Jego plan, porządek Jego zarządzania.

Boży wybór

Bóg miał upodobanie, zgodnie z którym powziął pewien plan. Następnie ustalił w swym domostwie powszechnie panujący porządek, według którego udziela swych bogactw swojemu wybranemu ludowi. Potem wybrał nas, i to nie tylko, zanim zostaliśmy stworzeni, lecz także przed założeniem świata (Ef 1,4; 1 P 1,1-2). Kiedy Bóg nas wybrał, nic z Jego stworzenia jeszcze nie istniało.

Trudno jest robić zakupy w centrum handlowym, ponieważ jest do wyboru tyle towarów. Ludzie nie kupują na oślep; zastanawiają się i starannie wybierają, zanim coś kupią. W wieczności przeszłej, przed stworzeniem, Bóg zobaczył ciebie i powiedział: „Ten Mi się podoba”. Gdybym nie został wybrany, nie wierzę, że mógłbym stać się chrześcijaninem. Chociaż urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, zostałem chrześcijaninem dopiero w wieku dziewiętnastu lat. Otrzymałem chrześcijańskie wykształcenie, lecz wciąż nie wierzyłem. Jednakże któregoś dnia Bóg dotknął mnie i powiedział: „Chcę ciebie”. Tego dnia zostałem pochwycony. A co z wami? Za kurtyną kryje się odwieczna i wszechmogąca dłoń, która wszystkim kieruje. Nasz wybór to cudowna rzecz.