Biblia księgą na temat jedzenia

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. Jeść Pana.

Biblia księgą na temat jedzenia

Wersety biblijne: Rdz 2,8-9; Wj 12,6-8; Pwt 12,6-7; 15,19-20; 16,10-11.15; J 6,35.57.63; Obj 2,2.14.

Biblia księgą na temat jedzenia

Biblia jest wspaniałą księgą. O czym ta księga traktuje? Możemy słusznie powiedzieć, że opowiada ona o Chrystusie, życiu i zbawieniu. Nie będzie też błędu w stwierdzeniu, że Biblia mówi o tym, iż żony powinny być poddane swoim mężom, a mężowie kochać swoje żony; że dzieci powinny okazywać szacunek rodzicom, a rodzice troszczyć się o swoje dzieci. Nie będzie także niepoprawne, jeśli w odpowiedzi na to pytanie powiemy, że Biblia mówi o pokorze, cierpliwości, pokoju i dobroci. Nie ma również fałszu w stwierdzeniu, że opowiada ona o Bożej miłości, światłości i świętości. Nie będzie też pozbawione racji, gdy oznajmimy, że Biblia uczy nas czcić Boga, kochać Go i Mu służyć. Możemy podać setki, a nawet tysiące tematów, na które wypowiada się Biblia. Jednak będąc w chrześcijaństwie, nigdy nie słyszeliśmy o tym, że Biblia mówi o jedzeniu.

To prawda, że Biblia jest księgą o życiu, zbawieniu, miłości i nauce. Jednak po przeczytaniu podanych wyżej wersetów przyznacie z pewnością, że Biblia to księga o jedzeniu.

Gdy Bóg stworzył człowieka, nie powiedział, że potrzebuje on życia ani zbawienia. Nie nakazał mu też, by Go kochał i słuchał. Bóg nie przykazał człowiekowi, by był skromny i grzeczny. Kiedy stworzył człowieka, postawił go w ogrodzie przed drzewem życia, po czym powiedział mu: „Jedz! Jedz! Jedz!” O czym mówi Biblia? O jedzeniu.

Biblia to głęboka i tajemnicza księga. Nie staje się nudna, nawet po kilkakrotnej lekturze, a jej zasoby się nie wyczerpują, choćbyście przeczytali ją sto, tysiąc albo dziesięć tysięcy razy. Bez względu na to, ile razy przeczytacie Biblię, zawsze znajdziecie w niej coś nowego. Już trzydzieści lat temu doszczętnie zaczytałem trzy albo cztery egzemplarze Biblii, wydawało mi się więc, że prawie do końca ją zrozumiałem. Stopniowo jednak zaczęło do mnie docierać, że zawiera ona wiele prawd, których jeszcze nie zobaczyłem. Gdybyście mnie zapytali: „Bracie Lee, co teraz odkryłeś w Biblii?”, odpowiedziałbym: „Odkryłem jedno słowo – jeść”.

Lektura Biblii wymaga odrzucenia starych koncepcji

Bracia i siostry, Biblia mówi o tym jasno, lecz my nawet po wielokrotnej lekturze Słowa tego nie widzimy. Dlaczego? Ponieważ każda stara koncepcja to zasłona. To więcej niż oczywiste, że słowo „ jeść” występuje w Biblii, a jednak go nie zauważaliśmy. Dlaczego? Bo mamy stare, tendencyjne wyobrażenia, stare koncepcje.