Sprawdzian dla wszystkich

Zdradzony przez fałszywego ucznia

W wersetach 14-16 widzimy, że Pan Jezus został zdradzony przez fałszywego ucznia. Słowo „wtedy” na początku wersetu 14 wskazuje, że kiedy Maria, naśladowczyni Pana, wyrażała swoją bezgraniczną miłość do Niego, w tym samym czasie inny Jego uczeń Go wydawał. Jeden człowiek cenił Pana ponad wszystko, drugi zaś potrafił Go zdradzić. Nawet fałszywy wierzący nie powinien był posunąć się do takiej niegodziwości. Pan Jezus nigdy nie skrzywdził Judasza. Judasz jednak został opanowany przez Szatana, diabła. W Ewangelii Jana 6,70-71 Pan Jezus nazwał Judasza „diabłem”. W wersecie 13,2 tej samej Ewangelii diabeł nakłonił serce Judasza, by zdradził Pana, a werset 13,27 mówi, że wstąpił w niego Szatan. Judasz więc stał się ucieleśnieniem diabła. Myśl o wydaniu Pana Jezusa nie pochodziła od niego, lecz od wroga, diabła. W wersetach tych widzimy trzy rodzaje ludzi: ludzi religijnych, ludzi kochających i ludzi zdradzających. Do której kategorii ty należysz? Czy otworzyłeś swój dom i przygotowałeś ucztę dla Pana Jezusa? Czy rozbiłeś flakonik alabastrowy i wylałeś olejek na Jego ciało? Na pewno kochamy Pana Jezusa. Musimy jednak nauczyć się kochać Go bez granic.

Witness Lee, Life-study of Matthew, s. 784-787.

© 2002 Living Stream Ministry