Sposób, w jaki Bóg osiąga swój cel

Gdy Pan ustanowił swą wieczerzę, wziął chleb i powiedział: „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało Moje” (Mt 26,26). Pan powiedział nam, że to jest Jego ciało, nie Jego zwłoki. Zwłoki cechuje brak życia. Pan daje człowiekowi swoje żywe ciało. Oznacza to, że udziela nam swego organicznego życia. Widzimy, że Bóg zawsze pragnął, by człowiek przyjął życie Jego Syna i by dzięki temu ludzie stali się Jego wieloma synami.

Musimy sobie uświadomić, że ostatecznym celem Boga wobec nas jest to, byśmy przyjęli Jego życie. Wskutek upadku Adama Bóg musiał zrobić dwie rzeczy: po pierwsze, usunąć grzechy, a po drugie, udzielić człowiekowi swego życia. Innymi słowy, najpierw musiał przelać swoją krew; dopiero później mógł udzielić człowiekowi swego ciała.

Watchman Nee, The Collected Works of Watchman Nee, t. 42, rozdz. 51.

© 2002 Living Stream Ministry