Sposób, w jaki Bóg osiąga swój cel

Chrystusowe ciało

Dzięki niech będą Bogu, że za sprawą odkupienia dokonanego przez Chrystusa problem naszych grzechów został rozwiązany. Zajęcie się tym problemem było jednak zaledwie pierwszym krokiem w Bożym dziele. Jeśli zobaczymy, czego Bóg dokonał w wieczności, uświadomimy sobie, że usunięcie grzechu jest jedynie środkiem zaradczym; od tego momentu mamy jeszcze do przebycia długą drogę.

Jak pokazuje nam obraz Paschy, Boże zbawienie składa się z dwóch etapów. Najpierw ma miejsce zbawienie przez krew; ma ono charakter obiektywny i zewnętrzny. Następnie dokonuje się zbawienie poprzez ciało; jest ono subiektywne i zachodzi wewnątrz nas. Trzy do sześciu godzin po jedzeniu pokarm staje się częścią nas. Oznacza to, że po spożyciu ciała Chrystusa żyje w nas Bóg. Ciało Chrystusa symbolizuje życie Boże. Musimy nie tylko przyjąć odkupienie dokonane przez krew Chrystusa dla naszego odpuszczenia, lecz także musimy jeść ciało Chrystusa po to, by mieć Jego życie. W Biblii widać wyraźnie dwie linie. Pierwsza to linia krwi, a druga – linia ciała. Krew jest symbolem odkupieńczego aspektu śmierci Chrystusa, natomiast ciało symbolizuje pozaodkupieńczy aspekt Jego śmierci.
Chrześcijanie mają dziś wielki problem: brak im siły do przezwyciężenia grzechu. Czy masz siłę, by przezwyciężyć grzech? Czy masz siłę, by prowadzić doskonałe życie chrześcijańskie? Obawiam się, że większość ludzi odpowie przecząco. Każdy chrześcijanin ma jeden albo dwa grzechy, które często popełnia. Niektóre grzechy towarzyszą ludziom przez lata. Mają one charakter osobisty. Na przykład są chrześcijanie, których postawę cechuje upór. Inni są niesprawiedliwi, nieczyści, dumni albo mają w sercu ukryte intencje. Jeszcze inni są grymaśni. Wszyscy oni zostali naprawdę obmyci w krwi, lecz nie zjedli mięsa baranka, ciała. Ewangelia o krwi uzdalnia człowieka do tego, by stanął przed Bogiem. Ewangelia o ciele pozwala żyć w świecie w taki sam sposób, w jaki żył na ziemi w swoich czasach Syn Człowieczy. Życie to znaczy znacznie więcej niż przebaczenie otrzymane dzięki krwi.

Rola Chrystusowego ciała

Zastanówmy się teraz nad tym, jaką rolę odgrywa Chrystusowe ciało. W Ewangelii Jana 6,51-58 Pan nie kładł akcentu na swoją krew, tylko na ciało, ponieważ Jego ciało dokonało tego, czego nie dokonało drzewo życia. Pan powiedział, że oddaje swoje ciało za życie świata (w. 51). Krew jest jedynie środkiem; jest ona Bożym celem. W wersecie tym pada ważne słowo: świat. Zamiast o grzesznikach mowa w nim o świecie. Gdy Żydzi to usłyszeli, nie mogli tego zrozumieć i szemrali: „Trudna jest ta mowa; któż jej może słuchać?” (w. 60). Część z tych, którzy siedzą tu dziś wieczorem, z pewnością zadawała sobie to samo pytanie. Padło ono już dwa tysiące lat temu. Jeśli zadajecie dzisiaj to samo pytanie, możecie znaleźć na nie odpowiedź w Biblii.