Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania

W celu dalszego odzyskiwania prawdy

W miarę, jak z biegiem wieków postępowało odzyskiwanie prawdy, każdy kolejny poważny badacz Biblii podejmował się zadania przetłumaczenia Pisma. Odbywało się to bądź w ramach osobistej próby, która niekoniecznie prowadziła do powstania pełnego przekładu, bądź jako praca zwieńczona publikacją (po ang. np. J.N. Darby, Conybeare i Howson, Henry Alford, Kenneth Wuest). Ich oddanie i miłość do Biblii doprowadziły do pojawienia się szerokiego wyboru przekładów. Stanowiły one ogromną pomoc dla tych, którzy równie poważnie podchodzili do studiowania Słowa, lecz nie byli w stanie przetłumaczyć go sami. My również podeszliśmy do Słowa z powagą i pilnością. Zarówno Watchman Nee, jak i Witness Lee pragnęli dogłębnie studiować Biblię, żeby Pan mógł obficie udostępnić nam swoje Słowo. Watchman Nee tłumaczył niekiedy na potrzeby swoich poselstw krótkie fragmenty Pisma. Jednak dopiero Witness Lee uświadomił sobie ogromną potrzebę posiadania przez nas własnego przekładu Biblii, z którego mogliby korzystać święci w kościołach, i zdał sobie sprawę z płynących stąd korzyści. Kiedy w 1974 r. rozpoczynał Studium życia Biblii, zapoczątkował równocześnie dzieło tłumaczenia Nowego Testamentu na język angielski, kierując niedużym zespołem, który tłumaczył z języka oryginalnego, i równolegle pracując nad Studium życia poszczególnych ksiąg. W 1991 r. opublikowano poprawione wydanie tego przekładu, zawierające szereg zmian w tłumaczeniu tekstu oraz pokaźnie poszerzone przypisy.

Oddajemy Panu cześć za to, że na przestrzeni stuleci umieścił w sercach tylu wierzących prawdziwą miłość do swego Słowa i uzdolnił nas do tego, byśmy odpowiednio zatroszczyli się o Jego święte Pismo. Chwalimy Go za to, że dzięki swoim sługom, Watchmanowi Nee i Witnessowi Lee, otworzył przed nami niewyczerpane bogactwa Biblii i poprowadził nas do głębin boskiego objawienia. Dziękujemy Mu, że z Jego łaski mieliśmy przywilej i sposobność przetłumaczyć Nowy Testament, aby Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania znalazł się w rękach tych, którzy kochają Chrystusa i szczerze Go szukają. Niech Pan błogosławi każdego, kto będzie go czytał!

Tytuł oryginału: Translating the Bible.
Tłumaczenie z języka angielskiego: Sekcja redakcyjna Fundacji „Strumień Życia”.
Źródło: www.recoveryversion.bible/translation.html.
Wykorzystano za pozwoleniem.

Krótka historia tłumaczeń Nowego Testamentu na język polski