Studium krystalizujące Księgi Ezechiela (2)

Poselstwo 1
Ożywienie suchych kości, które stają się bardzo wielkim wojskiem, i złączenie ze sobą dwóch kawałków drewna ze względu na budowanie domu Boga
Poselstwo 2
Praktyka prorokowania służąca zbudowaniu kościoła, bardzo wielkiego wojska
Poselstwo 3 „–
Poznacie, że Ja jestem Jahwe”
Poselstwo 4
Bóg błogosławieństwa i Boże błogosławieństwo
Poselstwo 5
Wizja świętej budowli Boga w jej wyróżniających się cechach
Poselstwo 6
Syn Człowieka i człowieczeństwo Jezusa służące Bożej budowli
Poselstwo 7
Krzyż — centrum wszechświata
Poselstwo 8
Mierzeni za pomocą Bożej budowli
Poselstwo 9
Usługiwać Panu, by radować się Nim —
ukrytą manną, laską, która wypuściła pąki, i prawem życia
Poselstwo 10
Życie wraz z posługą życia
wypływa ze wspaniałego domu Bożego i mu służy
Poselstwo 11
Święta świątynia i święte miasto w świętej ziemi
Poselstwo 12
Powrót Bożej chwały do Bożego domu

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12