Jak doświadczać tego, że mamy życie wieczne

Żebyśmy mieli normalne życie kościoła, musimy prowadzić takie właśnie normalne chrześcijańskie życie. Tak jak nie może istnieć dobry kraj bez dobrych obywateli, tak nie może powstać dobry kościół bez dobrych chrześcijan. Chrystus jest Duchem, Duch jest życiem, a wynikiem życia jest kościół. Dziękujemy Panu i chwalimy Go, że dał nam tajemnicę Ducha Świętego wewnątrz i Pisma Świętego na zewnątrz. Mamy Jego Ducha i Jego słowo, którymi możemy się radować. Sposobem na to radowanie się jest modlitwa, czytanie słowa i wzywanie imienia Pana. Dzięki tym praktykom głęboko oddychamy, jemy do syta i pijemy, aż zaspokoimy się i będziemy mogli prowadzić normalne życie chrześcijańskie i właściwe życie kościoła.

Witness Lee, The Four Crucial Elements of the Bible—Christ, the Spirit, Life, and the Church, s. 128-133.

© 2000 Living Stream Ministry