Jak doświadczać tego, że mamy życie wieczne

Jeśli będziemy kontynuowali takie ćwiczenie, życie nieco wzrośnie. W rezultacie Duch Tego, który wzbudził Chrystusa z martwych, który mieszka w nas, zdoła dać życie naszemu śmiertelnemu ciału, o czym mowa w Liście do Rzymian 8,11. W ten sposób cała nasza trójczęściowa istota będzie życiem; będzie nim nasz duch, umysł, wiodąca część naszej duszy, a także nasze śmiertelne ciało. Oznacza to, że cała nasza istota będzie życiem.

Prawo Ducha życia w Liście do Rzymian 8,2, które nas uwalnia, to całkowita suma wersetów 6, 10 i 11. Ten sumaryczny życiodajny Duch już zasiał się w glebę naszego serca jako nasienie życia. Dlatego nie musimy się modlić ani błagać; musimy tylko pilnie kontynuować ćwiczenie się, a życie z tego nasienia wyrośnie. O tym właśnie mówi Pierwszy List Jana 3,9: „Każdy, kto z Boga się narodził, nie praktykuje grzechu, gdyż Jego nasienie w nim trwa”. Zostaliśmy odrodzeni przez Boga w naszym duchu. Skoro nasz duch narodził się z Boga, nie praktykujemy grzechu, ponieważ Jego nasienie, czyli boskie życie, zasiało się w nas. Objawienie zawarte w Ewangeliach pokazuje, że to nasienie to sam Chrystus, a objawienie w Listach przedstawia Chrystusa jako Ducha i życie. Tak więc wszystkie bogactwa boskiego życia wyrosną z tego nasienia wewnątrz nas. Każde życie rośnie od środka; wzrost życia nie następuje od zewnątrz. Podobnie życie wewnątrz nas będzie rosło nieustannie, aż osiągnie dojrzałość.

Duch i życie

List do Rzymian 8,2 łączy życie z Duchem. Księga Objawienia 2,7 również wiąże życie z Duchem, mówiąc: „Kto ma ucho, niechaj posłyszy, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy dam zjeść z drzewa życia, które jest w raju Boga”. Oznacza to, że każdy, kto słucha Ducha, będzie mógł jeść z drzewa życia. Większość komentatorów Biblii twierdzi, że dotyczy to tysiącletniego królestwa, kiedy zwycięzcy w nagrodę będą jedli z drzewa życia w raju Bożym. Żeby jednak uzyskać tę nagrodę w przyszłości, już dziś w kościołach musimy radować się Chrystusem jako drzewem życia. Jeśli nie będziemy ćwiczyli się dziś w jedzeniu, nie będziemy umieli jeść w przyszłości. W tysiącletnim królestwie Nowa Jeruzalem będzie rajem Bożym (Obj 3,12; 21,2.10; 22,1-2.14.19), a obecnie kościół jako prekursor i przedsmak Nowej Jeruzalem jest dzisiejszym rajem Bożym. Dlatego w kościołach musimy dziś ćwiczyć się w spożywaniu z drzewa życia. W grece słowo „drzewo” w Księdze Objawienia 2,7, podobnie jak w Pierwszym Liście Piotra 2,24, oznacza „drewno”. Nie jest to słowo, jakim zwykle określano drzewo. Oznacza ono ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. W Biblii drzewo życia zawsze odnosi się do Chrystusa, który jest ucieleśnieniem wszystkich Bożych bogactw (Kol 2,9), by być dla nas pokarmem. Gdy więc słuchamy, co mówi Duch do kościołów, zwyciężamy, w wyniku czego radujemy się Chrystusem jako naszym zasobem życia.