Odrodzenie

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. Doświadczenie życia.

Odrodzenie

Pierwszym doświadczeniem pierwszego etapu chrześcijańskiego życia jest odrodzenie.

Z punktu widzenia znajomości życia odrodzenie oznacza, że oprócz swego pierwotnego życia człowiek uzyskuje Boże życie. Czym jednak jest odrodzenie i jakie są jego warunki z punktu widzenia doświadczenia?

I. Odrodzenie to:

1. Część doświadczenia zbawienia związana z życiem

Historia naszego zbawienia to historia o tym, jak doświadczyliśmy Bożego zbawienia. Boże zbawienie jest nad wyraz pełne i kompletne. Zawiera w sobie przebaczenie grzechów, oczyszczenie, uświęcenie, usprawiedliwienie, uwolnienie z więzów, odrodzenie itd. Wszystko to są części Bożego zbawienia. Spośród nich wszystkich tylko odrodzenie wiąże się z życiem. Ani przebaczenie grzechów, ani oczyszczenie z grzechów, uświęcenie i usprawiedliwienie nie są kwestią życia. Nawet uwolnienia z więzów nie można uznać wyłącznie za sprawę życia, ponieważ część tego doświadczenia wiąże się z uwolnieniem spod prawa, a część z uwolnieniem z więzów grzechu, co nie ma nic wspólnego z życiem. Wszystko to są po prostu rzeczy, których Bóg dokonał wobec nas. Tylko odrodzenie jest częścią Bożego zbawienia związaną z życiem. Dlatego, kiedy doświadczamy Bożego zbawienia, jedynie doświadczenie odrodzenia wiąże się z życiem.

2. Centrum doświadczenia zbawienia

Ponieważ odrodzenie jest częścią doświadczenia zbawienia związaną z życiem, stanowi ono centrum tego doświadczenia, dlatego że Bóg zbawił nas przede wszystkim po to, abyśmy mieli Jego życie. Po to właśnie przebaczył nam grzechy, oczyścił nas, uświęcił, usprawiedliwił i uwolnił. Uczynił to wszystko z jednym zamiarem — by nas odrodzić. Dlatego odrodzenie stanowi centrum Bożego zbawienia, jak również centrum naszego doświadczenia Bożego zbawienia.

3. Początek doświadczenia życia

Pierwszym doświadczeniem życia jest odrodzenie. Jeśli nie mamy odrodzenia, nie zaczęliśmy jeszcze doświadczać życia. Kiedy zostajemy odrodzeni, zaczynamy doświadczać życia. Dlatego z punktu widzenia doświadczenia odrodzenie jest początkiem doświadczania życia.