Witness Lee — Biografia

Praca wydawnicza

Większe znaczenie ma jednak praca wydawnicza Witnessa Lee. Kontynuował on wydawanie dzieł Watchmana Nee w języku angielskim, rozpoczął także publikowanie własnych pism. Pozostawił po sobie bogatą ekspozycję prawdy biblijnej, którą usługiwał przez kilka dziesięcioleci swej posługi. Jego główne dzieło, Life-study of the Bible, zawiera ponad 25 tysięcy stron komentarza do każdej księgi Biblii, dokonanego z perspektywy radowania się i doświadczenia przez wierzących boskiego życia Boga w Chrystusie poprzez Ducha. Liczne poselstwa, wygłoszone podczas konferencji, ukazały się drukiem; dają one przeszło 400 tytułów książkowych. Wiele z nich doczekało się tłumaczenia na co najmniej czternaście języków, w tym na chiński, hiszpański, rosyjski, koreański, japoński i portugalski. Pod względem geograficznym dystrybucja tych publikacji obejmuje swym zasięgiem sześć kontynentów. Pod kierownictwem Witnessa Lee przełożono na język angielski całą Biblię, zwaną Recovery Version, on sam zaś był redaktorem naczelnym nowego przekładu Nowego Testamentu na język chiński. Opatrzył swe dzieło obszerną liczbą przypisów, planów ksiąg i duchowych odsyłaczy, które znajdują się w tej wersji we wszystkich językach, na które została ona przetłumaczona. Ostatnio można usłyszeć audycje radiowe, nadające jego poselstwa w chrześcijańskich stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Rosji i Polsce. W celu publikowania posługi, która została mu powierzona, w 1965 roku Witness Lee założył Living Stream Ministry, instytucję niedochodową, z siedzibą w Anaheim, w Stanach Zjednoczonych; jest ona oficjalnym przedstawicielem jego posługi oraz posługi Watchmana Nee. Podobne wydawnictwa założono w ponad dziesięciu innych krajach na całym świecie.

Posługa Witnessa Lee kładzie nacisk na doświadczanie Chrystusa jako życia oraz na praktyczną jedność wierzących jako Ciała Chrystusa. Podkreślając doniosłość obu tych kwestii, prowadził on pod swoją opieką kościoły ku wzrostowi w chrześcijańskim życiu i funkcjonowaniu. Członkowie kościołów miejscowych na całej ziemi znani są ze swego przywiązania do Pana Jezusa i Pisma Świętego oraz z gorliwości w krzewieniu wiary.

Dnia 9 czerwca 1997 roku, w wieku 91 lat, Witness Lee, niewolnik Chrystusa Jezusa, który trudził się bezinteresownie przez całe życie i wylał swoją istotę dla sprawy Pana, odpoczął od swoich dzieł i odszedł, by być z Mistrzem, którego kochał i któremu służył. Owoc życia i posługi Witnessa Lee jest świadectwem tego, iż Bóg łaskawie przyjął jego poświęcenie dla Chrystusa i Jego ewangelii, które towarzyszyło mu przez całe jego życie.

Więcej informacji o Witnessie Lee (w jęz. ang.) można znaleźć na stronie www.witnesslee.org