Watchman Nee — Biografia

Uwięzienie i śmierć

W 1952 roku Watchman Nee został aresztowany przez komunistyczny rząd chiński. W roku 1956 stanął przed sądem; oskarżono go fałszywie i skazano na piętnaście lat więzienia; po upływie wyroku nie został jednak zwolniony. Na sporadyczne wizyty w więzieniu pozwalano tylko jego żonie. W korespondencję ingerowała cenzura, w listach nie wolno mu było wspominać ani Pana, ani Boga. Mimo to, można w nich znaleźć wiele oznak tego, że jego wiara nie ustawała. Współwięzień o nazwisku Wu nawrócił się dzięki niemu. Wypuszczony na wolność przed śmiercią Watchmana, odnalazł jego siostrzenicę w Szanghaju i powiedział jej oraz jej mężowi, że brat Nee kazał mu zanieść im taką wiadomość: „Wiary nie porzuciłem”. Watchman Nee pozostał w odosobnieniu przez 20 lat. 30 maja 1972 zakończył swe ziemskie pielgrzymowanie i odpoczął z Chrystusem, któremu służył i za którego oddał swoje życie. Rodzina czekała na jego bliskie uwolnienie i przygotowywała się na jego powrót. Niestety, w czerwcu 1972 roku otrzymała wiadomość, że ma zgłosić się po prochy ze spalonego w krematorium ciała. Przyczyny śmierci ustalić się nie udało, lecz pod poduszką odnaleziono ukrytą kartkę, na której drżącą ręką napisane były te słowa:

„Chrystus jest Synem Bożym, który umarł, by odkupić grzeszników i po trzech dniach zmartwychwstał. Jest to najwspanialsza prawda we wszechświecie. Umieram z powodu mojej wiary w Chrystusa. Watchman Nee”.

Watchman Nee był człowiekiem, który zobaczył w Piśmie Świętym boskie objawienie i dzięki miłosierdziu i łasce Pana pozostał mu wierny (Dz 26:19). Główną treścią tego objawienia jest Chrystus i dzieło odkupienia, którego dokonał, Jego śmierć i zmartwychwstanie, pełne zbawienie, które niesie tym, którzy w Niego wierzą oraz kościół — Ciało Chrystusa, którego zawartością i rzeczywistością jest On sam. Jasno ujrzał on też prawdę o Trójjedynym Bogu, odwiecznym Bożym planie, Bożym życiu, które zostało dane wierzącym, Duchu Świętym, wierzących w Chrystusa i Nowej Jeruzalem. Dzięki objawieniu, które ujrzał, życiu, którym żył i posłudze, którą wypełniał, Watchman Nee stał się wyjątkowym darem, który Pan dał swemu całemu Ciału, kościołowi dla jego budowania (Ef 4:8–12). To dlatego został uwięziony i wylał swe życie dla Pana jako ofiarę z napojów (2 Tm 4:6). Dzięki Bogu, posługa jego jest od więzów wolna (2 Tm 4:6).

W latach 1992-1997 wszystkie dzieła Watchmana Nee zostały wydane w języku angielskim przez Living Stream Ministry w Anaheim, w Stanach Zjednoczonych, w 62–tomowym zbiorze zatytułowanym The Collected Works of Watchman Nee [Dzieła zebrane Watchmana Nee]. Obecnie książki te tłumaczone są na wiele języków i czytane przez wierzących na całym świecie.

Więcej informacji o Watchmanie Nee (w jęz. ang.) można znaleźć na stronie www.watchmannee.org