Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania

III. Pomoc w studiowaniu Słowa

Nowy Testament w Przekładzie Odzyskiwania ma swoistą strukturę, której nie posiada żadne inne tłumaczenie. Składają się na nią obszerne przypisy, które mają za zadanie podkreślić objawioną w danym wersecie czy też ustępie prawdę, wskazać światło duchowe i dostarczyć czytelnikowi zaopatrzenia w życie. Ponadto, każda księga poprzedzona jest szczegółowym planem, który oddaje jej duchowe znaczenie. Przekład ten zawiera również ogromną liczbę odsyłaczy. Kierują one nie tylko do wersetów z podobnymi wyrazami i zwrotami, ale też do fragmentów, które przekazują duchowe objawienie związane z danym słowem czy wersetem. Całego tego materiału nie sposób było dołączyć do żadnego z istniejących przekładów, ponieważ język starszych tłumaczeń jest dla przyjętych przez nas celów zbyt archaiczny, zaś w przypadku nowszych przekładów ograniczenia związane z prawami autorskimi uniemożliwiają posłużenie się nimi w ten sposób. Stąd, patrząc z perspektywy językowej, jak również prawnej, potrzebujemy własnego przekładu Nowego Testamentu, do którego można te składniki dołączyć.

IV. Doniosłość tłumaczenia

Tłumaczenie Biblii jest jednym z najwspanialszych wysiłków, jaki mogą podjąć chrześcijanie. Dotyczy to nie tylko tych języków, w których niedostępny jest właściwy przekład Pisma Świętego, lecz także tych, które dysponują już szeregiem dobrych wersji. Wysiłek ten, daleki od chęci odróżnienia się – „za wszelką cenę” czy wręcz od okazywania pogardy dla wcześniejszych dokonań, przejawia postawę, którą kierować się winni wszyscy wierzący: poważne podejście do studiowania Biblii i miłość do Bożego Słowa. Jako Pańscy uczniowie, powinniśmy pilnie i możliwie najdokładniej studiować Biblię, w zależności od tego, jakimi darami Bóg nas łaskawie obdarzył. O ile jest to możliwe, powinniśmy sami przetłumaczyć Pismo po to, by lepiej pojąć jego sens i ujrzeć światło zawarte w Bożym Słowie. Jeżeli Bóg umożliwił nam tak dogłębne zanurzenie się w Jego Słowie, to dobrze robimy, trudząc się nad nim aż do takiego stopnia, ponieważ tłumacząc Biblię z języków oryginalnych, zanurzamy się w jej tekst tak głęboko, iż możemy bez porównania lepiej zobaczyć to, co Duch Boży mówi nam w swoim Słowie. Biblia to jedyna księga, która zasługuje na to, by tłumaczyć ją wciąż na nowo, a każdy nowy przekład daje wierzącym lepszy dostęp do prawdy zawartej w Bożym Słowie. Tłumacząc Biblię we właściwy sposób, nie umniejszamy jej wartości ani oddziaływania. Oddajemy raczej chwałę Bożemu Słowu, a tym samym jego naczelnemu Autorowi.

WordPress Theme built by Shufflehound.

© 2001-[wpsos_year] Fundacja Strumień Życia
Wszelkie prawa zastrzeżone