Studium krystalizujące Księgi Wyjścia (1)

Poselstwo 1
Objawienie Boga i Boża budowla – cel Jego zbawienia, zaopatrzenia i objawienia
Poselstwo 2
Pełny obraz powołania przez Boga Mojżesza, stanowiącego model Bożego sługi
Poselstwo 3
Cel Bożego powołania
Poselstwo 4
Zbiorowy krzew ciernisty
Poselstwo 5
Pascha
Poselstwo 6
Wyjście z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone
Poselstwo 7
Doświadczenie w Mara i Elim
Poselstwo 8
Chwalebny tryumf Jahwe, męża wojny, i bezustanna wojna z Amalekiem
Poselstwo 9
Zmiana sposobu odżywiania – niebiański Chrystus staje się jedynym pokarmem Bożego ludu
Poselstwo 10
Picie i wypływanie wody życia w zmartwychwstaniu
Poselstwo 11
Obraz Bożego królestwa
Poselstwo 12
Królestwo kapłanów

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12
Plany poselstw w formacie A4