Studium krystalizujące Księgi Wyjścia (2)

Poselstwo 1
Prawo – świadectwo Boga objawiające Go ludowi i żywe Słowo Boże wlewające Jego substancję do wnętrza tych, którzy Go w miłości poszukują
Poselstwo 2
Prawo – przymierze zaręczynowe zawarte między Bogiem a Jego ludem
Poselstwo 3
Boże Słowo – sferą światła w doświadczeniu tych, którzy szukają Boga w miłości
Poselstwo 4
Błogosławieństwo, które dzięki funkcjonowaniu Bożego Słowa otrzymują poszukujący Boga w miłości
Poselstwo 5
Chrystus, który jest Bożym Niewolnikiem, i wierzący, niewolnicy Boga i Chrystusa Jezusa w życiu kościoła
Poselstwo 6
Bóg zawierający przymierze i Jego przymierza (1)
Główne przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem
Poselstwo 7
Bóg zawierający przymierze i Jego przymierza (2)
Treść nowego przymierza
Poselstwo 8
Krew przymierza
Poselstwo 9
Obchodzenie świąt dla Boga trzy razy w roku – obrazem pełnego radowania się Trójjedynym Bogiem w Chrystusie
Poselstwo 10
Oddawanie Bogu czci
Poselstwo 11
Anioł Jahwe, posłany po to, by lud posiadł ziemię obiecaną
Poselstwo 12
Wizja Boga w przezroczystym i czystym niebie oraz niebiańska wizja dotycząca pragnienia Bożego serca, by z człowiekiem mieć mieszkanie na ziemi

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12