Studium krystalizujące Księgi Izajasza (2)

Poselstwo 1
Ogłaszać wszechzawierającego Chrystusa, Jahwe Zbawiciela, jako dobrą nowinę
Poselstwo 2
Żyć w rzeczywistości nowego stworzenia
Poselstwo 3
Chrystus – Sługa Jahwe ukazany w formie typu przez króla Persji Cyrusa, Izrael oraz Izajasza
Poselstwo 4
Chrystus Sługą Jahwe
Poselstwo 5
Wszechzawierający Chrystus i Jego cztery etapy w świetle Bożej nowotestamentowej ekonomii (1)
Chrystus na etapie wcielenia
Poselstwo 6
Wszechzawierający Chrystus i Jego cztery etapy w świetle Bożej nowotestamentowej ekonomii (2)
Chrystus na etapie ukrzyżowania
Poselstwo 7
Wszechzawierający Chrystus i Jego cztery etapy w świetle Bożej nowotestamentowej ekonomii (3)
Chrystus na etapie zmartwychwstania i wniebowstąpienia
Poselstwo 8
Chrystus – przymierze i światłość – pełnym Bożym zbawieniem
Poselstwo 9
Głębsze znaczenie przestrzegania szabatu i postu
Poselstwo 10
Wezwanie spragnionych by przyszli do wód
Poselstwo 11
Boże mieszkanie – dom modlitwy i dom Jego piękna
Poselstwo 12
Żyć i ogłaszać Chrystusa, który jest jubileuszem łaski, ze względu na Jego powtórne przyjście

Plany poselstw 1-12