Studium krystalizujące Księgi Izajasza

Poselstwo 1
Wizja, słowo i brzemię, które zobaczył Izajasz na temat Chrystusa, centrum i wszystkiego w odwiecznej Bożej ekonomii
Poselstwo 2
Objawienie Pana Jahwe, Wiecznego Boga
Poselstwo 3
Wiek przywrócenia i Chrystus, który jest Odroślą Jahwe i Owocem ziemi
Poselstwo 4
Wizja Chrystusa w chwale
Poselstwo 5
Znak wcielenia Chrystusa i odsłonięcie tej wspaniałej Osoby
Poselstwo 6
Wielkie światło
Poselstwo 7
Radować się Chrystusem, który jest odrostem i gałązką i w ten sposób wzrastać w Nim oraz radować się Nim jako chorągwią i sztandarem, aby Go szerzyć, podlegając zasadzie przywrócenia życia i mając na celu nowe ożywienie
Poselstwo 8
Czerpać z radością wodę ze zdrojów zbawienia
Poselstwo 9
Wszechzawierający Chrystus staje się wszystkim w Bożej ekonomii
Poselstwo 10
Chrystus – korona chwały i diadem piękna – staje się nagrodą zwycięzców; fundament, kamień wypróbowany i drogocenny kamień węgielny – służy Bożej budowli, oraz Król, który udziela zaopatrzenia, otacza troską i okrywa – służy Bożemu królestwu
Poselstwo 11
Przykład Ezechiasza i niepowodzenie, jakiego doznał
Poselstwo 12
Król, który panuje w namiocie Dawida

Plany poselstw 1-12