Studium krystalizujące Ksiąg Hioba, Przysłów i Koheleta

Poselstwo 1
Wielkie pytanie zawarte w Księdze Hioba i wielka odpowiedź
Poselstwo 2
Bóg, człowiek i szatan
Poselstwo 3
Doświadczanie przez Hioba pochłaniania i ogołacania go przez Boga w Starym Testamencie daleko w tyle za tym, czego doświadczał Paweł w Nowym Testamencie
Poselstwo 4
Hiob i dwa drzewa
Poselstwo 5
Boży zamiar wobec Hioba polegający na tym, aby dobry człowiek stał się Bogiem-człowiekiem
Poselstwo 6
Zyskiwać Boga, żeby On nas przeobraził ze względu na swój zamysł
Poselstwo 7
Głębsze boskie objawienie na temat poruszania się Boga wraz z ludem i pośród niego w Starym Testamencie i na temat poruszania się Boga w Nowym Testamencie, mającego zrealizować pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu, i zaspokoić potrzebę, jaką ma człowiek w obliczu Boga
Poselstwo 8
Wieloraka mądrość Boża
Poselstwo 9
Czytać Księgę Przysłów z duchem modlitwy, aby odkryła ona przed nami swoje perły i perełki, które wzmocnią nasze życie podążania za Chrystusem ze względu na wypełnienie się Bożej ekonomii
Poselstwo 10
Prowadzić pobożne życie
Poselstwo 11
Głębsze znaczenie bojaźni, jaką mamy wobec Pana, w Bożej ekonomii
Poselstwo 12
Marność nad marnościami, rzeczywistość, jaka jest w Jezusie, i objawienie synów Bożych

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12