Studium krystalizujące Księgi Kapłańskiej

Poselstwo 1
Bóg szkoli swój lud w oddawaniu Mu czci i w uczestniczeniu w Nim oraz w prowadzeniu świętego, czystego i radosnego życia
Poselstwo 2
Obierać Chrystusa za ofiarę całopalną, żeby zaspokoić Boga i Go wyrazić
Poselstwo 3 „–
Ustawiczna ofiara całopalna — żywa ofiara
Poselstwo 4
Wizja ofiary pokarmu i spożywanie jej
Poselstwo 5
Jeść Chrystusa jako ofiarę pokarmu, dzięki czemu staniemy się Jego powieleniem ze względu na realizację Bożego zamysłu
Poselstwo 6
Objawienie, docenienie i zastosowanie Chrystusa jako naszej ofiary za grzech
Poselstwo 7
Rzeczywistość ofiary za grzech, wąż z brązu i zniszczenie diabła
Poselstwo 8
Przyjmować Chrystusa jako ofiarę za występek ze względu na Boży zamysł
Poselstwo 9
Cenić Chrystusa jako rzeczywistość ofiary za występek
Poselstwo 10
Chrystus jest pokojem między Bogiem a Jego ludem, żeby wspólnie się oni radowali w społeczności i dzięki temu mieli życie kościoła będące witalną grupą oraz znaleźli zwieńczenie w Nowej Jerozolimie jako ostatecznej ofierze czyniącej pokój
Poselstwo 11
Doświadczać Chrystusa jako ofiary czyniącej pokój ze względu na Ciało Chrystusa
Poselstwo 12
Radować się Chrystusem, rzeczywistością ofiary czyniącej pokój, przy stole Pańskim, by przedstawiać ogólny obraz Bożej ekonomii

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12