Studium krystalizujące Księgi Rodzaju (2)

Poselstwo 1
Znać i doświadczać Boga Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, by stać się Izraelem Bożym
Poselstwo 2
Żyć przez wiarę – być dzisiaj tymi, którzy przekraczają rzekę i prowadzą dzięki temu życie ołtarza i namiotu
Poselstwo 3 „–
Nasienie służące wypełnieniu Bożego zamysłu
Poselstwo 4
Ziemia służąca wypełnieniu Bożego zamysłu
Poselstwo 5
Radować się Chrystusem w Jego niebiańskiej posłudze za sprawą walki toczonej za brata
Poselstwo 6
Alegoria dwóch kobiet
Poselstwo 7
Żyć w społeczności z Bogiem
Poselstwo 8
Boga Abrahama widziany w Jego rozprawianiu się z Abrahamem
Poselstwo 9
Prowadzić życie radowania się łaską przez wzgląd na Boże upodobanie
Poselstwo 10
Dwie studnie – dwa źródła życia
Poselstwo 11
Ofiarowanie Izaaka i doświadczenie Boga jako Tego, który udziela życia umarłym
Poselstwo 12
Praktyczne życie na co dzień w jedności z Panem i typ Chrystusa poślubiającego kościół

Plany poselstw 1-12