Studium krystalizujące Księgi Psalmów (2)

Poselstwo 1
Odpowiednio doceniajmy i wywyższajmy Chrystusa, nasz jedyny dział i pragnienie
Poselstwo 2
Sekretne objawienie na temat radowania się Chrystusem, który jest wcielonym Trójjedynym Bogiem, Bogiem-człowiekiem
Poselstwo 3 „–
Bóg pragnie Syjonu i Chrystusa
Poselstwo 4
Najwznioślejsze i najpełniejsze doświadczenie Boga – obieranie Boga za swoje domostwo, wieczne mieszkanie
Poselstwo 5
Wieczne i niezmienne istnienie Chrystusa w zmartwychwstaniu
Poselstwo 6
Najwznioślejsze objawienie o Chrystusie
Poselstwo 7
Chrystus kamieniem węgielnym na Bożą budowlę
Poselstwo 8
Funkcje i błogosławieństwa prawa Bożego, Jego żywego słowa skierowanego do miłujących Go, poszukujących świętych
Poselstwo 9
Drogocenność Syjonu i Jeruzalemu oraz sytuacja zwycięzców na Syjonie
Poselstwo 10
Jahwe nakazał, by błogosławieństwo życia spoczęło na braciach, którzy mieszkają razem w jedności
Poselstwo 11
Odzyskanie ziemi dzięki królowaniu Boga w Chrystusie i Jego królestwie
Poselstwo 12
Ofiarowanie doskonałej chwały Bogu za odzyskanie Chrystusa, domu, miasta i ziemi

Plany poselstw 1-12