Studium krystalizujące Ksiąg Jozuego, Sędziów i Rut

Poselstwo 1
Boży nakaz, Boża obietnica i zachęta udzielona Jozuemu
Poselstwo 2
Posiąść ziemię Kanaan dzięki pokonaniu szatańskich sił
Poselstwo 3
Przeprawienie się przez Jordan i przygotowanie się do bitwy
Poselstwo 4
Boży lud musi szukać Pańskiego kierownictwa i cieszyć się Pańską obecnością, żeby wystawiać na pokaz Jego zwycięstwo ze względu na budowanie Jego Ciała i rozprzestrzenianie się Jego królestwa
Poselstwo 5
Płody ziemi Kanaan i głębsze znaczenie przydziału dobrej ziemi
Poselstwo 6
Głębsze znaczenie Księgi Sędziów i odstępstwo Izraela od oddawania Bogu czci
Poselstwo 7
Bóg wzbudza Deborę, sędzię Izraela i matkę w Izraelu, która jako kobieta okazywała uległość wobec mężczyzny, żeby przestrzegać Bożego zarządzenia i zaprowadzić w całym Izraelu właściwy porządek poddany Bożemu królowaniu i zwierzchnictwu
Poselstwo 8
Głębsze znaczenie osoby Gedeona, walecznego Bożego wojownika
Poselstwo 9
Dzieci Izraela nie miały króla, a każdy czynił to, co było słuszne w jego własnych oczach
Poselstwo 10
Rut wybiera cel, korzysta z przysługującego jej prawa, szuka odpoczynku i otrzymuje nagrodę ze względu na Bożą ekonomię
Poselstwo 11
Boaz i Rut, przedstawiający w formie typu Chrystusa i kościół
Poselstwo 12
Obierać drogę życia w Pańskim odzyskiwaniu

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12