Czystego serca

Żeby być ludźmi czystego serca, musimy zwrócić swoje serce do Boga

Skoro Bóg pragnie w nas działać, a my z Nim nie współpracujemy, będzie musiał posłużyć się pewnymi sposobami, żebyśmy zechcieli z Nim współpracować. Widzimy tutaj, że jeśli chcemy, aby Bóg w nas działał, musimy z Nim współpracować; w przeciwnym razie sami prosimy się o kłopoty. W jaki sposób jednak możemy współpracować z Bogiem? Po pierwsze, to kwestia serca. Jeżeli pragniemy współpracować z Bogiem i pozwolić Mu, by w nas działał, musimy przede wszystkim zwrócić do Niego swoje serce, bo ci, którzy są czystego serca, będą widzieć Boga. Czyste serce w Biblii oznacza przede wszystkim serce, które pragnie Boga. Ludzie czystego serca to ludzie, których celem jest Bóg. Nie chcą oni pieniędzy, pozycji ani pięknych ubrań czy drogich perfum. Nie koncentrują się też tak bardzo na swoim współmałżonku ani dzieciach. Ich serce jest wyłącznie dla Boga. Ewangelia Mateusza mówi: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (5,8), a Księga Psalmów oznajmia: „Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie pragnę niczego na ziemi” (73,25). Człowiek czystego serca to człowiek, który ma tak czyste serce, iż pragnie tylko Boga i niczego innego.

Jeśli chrześcijanie zechcą pozwolić Bogu, by w nich działał, pierwsze, co muszą zrobić, to zwrócić ku Niemu swoje serce. Bóg nie ma dojścia do wielu ludzi, ponieważ ich serce nie jest zwrócone do Niego. Nie możemy powiedzieć, że nie chcą oni Pana. Naprawdę Go pragną, lecz oprócz Niego pragną też czegoś jeszcze. Starsze siostry pragną Pana, ale pragnienia wielu z nich nakierowane są również na ich dzieci; niejedna z nich chce znaleźć dobrą żonę dla swojego syna. Wielu ludzi z jednej strony kocha Pana, lecz z drugiej kochają oni pieniądze i szacunek innych świętych. Przychodzą do sali spotkań, by wyczyścić krzesła. Pokazuje to, że naprawdę kochają Pana; jeśli jednak po czyszczeniu krzeseł żaden z braci odpowiedzialnych nie okaże im wdzięczności, jest im przykro. Jeżeli powiemy, że nie kochają oni Pana, wyświadczymy im niesprawiedliwość, ale jeśli powiemy, że Go kochają, wyświadczymy niesprawiedliwość Panu. Ich wewnętrzna istota jest niezmiernie powikłana, tymczasem miłość powinna być bardzo prosta. Żona powinna kochać swojego męża nie dla pieniędzy, które jej daje. W identyczny sposób chrześcijanie powinni kochać Boga – nie dlatego, że daje im pieniądze. Tymczasem wielu ludzi kocha Boga jako Tego, do kogo mogą przyjść z prośbą o coś. Psalm 73,2 stwierdza: „Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły kroki moje”. Nawet psalmista powiedział, że jego kroki omal się nie pośliznęły; a co z nami?

Niejednokrotnie może dziwiliśmy się i zdumiewaliśmy, dlaczego tym, którzy mają czyste serce, źle się powodzi, podczas gdy ci, którzy nie kochają Pana, często osiągają niezwykłe sukcesy. Odpowiedź na te pytania staje się jasna, gdy wejdziemy do Bożego przybytku (w. 17). Inni ludzie zdobywają jedynie ziemską radość i ziemski pokój, lecz ludzie czystego serca zdobywają samego Boga. Czyste serce posiada Boga. Musimy pamiętać, że Bóg nie może w nas pracować dlatego właśnie, iż nasza wewnętrzna istota nie jest wystarczająco czysta. Trudno Bogu działać, gdy mamy nieczyste serce. Kiedy nasze serce przestaje być właściwe, zaczynamy skupiać się nie na tym, co trzeba. Dlatego właśnie Biblia mówi, że ilekroć nasze serce zwraca się do Pana, zasłona zostaje zdjęta (2 Kor 3,16). Z tego powodu w wielu Bożych dzieciach trudno zobaczyć Jego działanie. Wszystkie ich problemy wynikają z jednego: czy ich serce koncentruje się na pieniądzach bądź dzieciach, czy też na Bogu. Osądzanie innych nic nie daje, tak samo jak badanie Pisma. Korzyść przyniesie nam wyłącznie zwrócenie serca ku Bogu. Niektórzy mają połowę swego serca zwróconą na Boga, podczas gdy serce innych jest od Niego zupełnie odwrócone. Musimy pamiętać, że to, jak bardzo nasze serce jest dla Boga, określa to, jaką pracę Bóg będzie mógł w nas wykonać. Obyśmy byli ludźmi, którzy mają wobec Niego czyste serce.

Witness Lee, The Pure in Heart, rozdz. 1.

© 2003 Living Stream Ministry