Studium krystalizujące Księgi Ezechiela (1)

Poselstwo 1
Boże wizje oraz ukazanie Bożego zamysłu i pragnienia, jakie Bóg ma w sercu
Poselstwo 2
Duchowa historia normalnego chrześcijanina —– wiatr, obłok, ogień i elektrum
Poselstwo 3 „–
Cztery żywe stworzenia
Poselstwo 4
Koordynacja czterech żywych stworzeń
Poselstwo 5
Skrzydła orła, ręce człowieka i stopy cielęcia
Poselstwo 6
Wysokie i straszliwe koła
Poselstwo 7
Szczyt duchowego doświadczenia —– przejrzyste niebo i ponad nim tron
Poselstwo 8
Człowiek na tronie
Poselstwo 9
Tęcza —– zwieńczenie doświadczania życia chrześcijańskiego i życia kościoła
Poselstwo 10
Jeść zwój –— jeść i trawić słowo Boże
Poselstwo 11
Boże odzyskiwanie za pośrednictwem życia przez pasienie
Poselstwo 12
Wewnętrzne odzyskiwanie przez życie służące realizacji Bożej ekonomii

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12