Studium krystalizujące Księgi Rodzaju (1)

Poselstwo 1
Centralna myśl Boga
Poselstwo 2
Stworzenie w Chrystusie, które służy wypełnieniu Bożego zamysłu
Poselstwo 3 „–
Doświadczenie Chrystusa jako życia przedstawione w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju
Poselstwo 4
Bóg stwarza człowieka na swój obraz, by uzyskać wyraz siebie
Poselstwo 5
Panowanie —– poskromienie wroga, odzyskanie ziemi i sprawowanie Bożej władzy na ziemi
Poselstwo 6
Drzewo życia oraz drzewo poznania dobra i zła
Poselstwo 7
Rzeka wody życia
Poselstwo 8
Typ Ewy —– partnerki Adama
Poselstwo 9
Wąż, kobieta i nasienie kobiety
Poselstwo 10
Abel, Enosz i Henoch
Poselstwo 11
Noe — –życie i dzieło, które mogą doprowadzić do zmiany wieku
Poselstwo 12
Nasienie życia kościoła i cień królestwa

Plany poselstw 1-12