Studium krystalizujące Księgi Psalmów (1)

Poselstwo 1
Centralna myśl Księgi Psalmów
Poselstwo 2
Objawienie na temat Chrystusa w Bożej ekonomii
Poselstwo 3 „–
Doskonałość Chrystusa
Poselstwo 4
Bóg-człowiek, Ten, który zaspokaja Boże pragnienie i spełnia Jego upodobanie
Poselstwo 5
Chrystus w odkupieńczej śmierci i wzbudzającym kościół zmartwychwstaniu
Poselstwo 6
Organicznie pasienie przez pneumatycznego Chrystusa
Poselstwo 7
Chwalić Chrystusa, który jest Królem
Poselstwo 8
Dom i miasto
Poselstwo 9
Nawrócenie i wyznanie oraz Boże przebaczenie dla Jego budowli
Poselstwo 10
Chrystus – centrum Bożego poruszania na ziemi
Poselstwo 11
Chrystus cierpiący i Chrystus wprowadzający w życie Bożą nowotestamentową ekonomię
Poselstwo 12
Panujący Chrystus odzyskuje ziemię dzięki nawadnianiu

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12