Studium krystalizujące Księgi Wyjścia (3)

Poselstwo 1
Arka świadectwa
Poselstwo 2
Wieko zadośćuczynienia – miejsce przejednania
Poselstwo 3
Stół na chleby pokładne
Poselstwo 4
Dogłębne znaczenie złotego świecznika, subiektywne doświadczanie i organiczne utrzymywanie go w należytym stanie służące nowemu ożywieniu
Poselstwo 5
Złoty ołtarz kadzidlany
Poselstwo 6
Ołtarz całopalenia
Poselstwo 7
Obmywalnia z brązu
Poselstwo 8
Srebro zadośćuczynienia służące utworzeniu armii walczącej o Boże sprawy i poruszanie na ziemi
Poselstwo 9
Święty olej namaszczenia
Poselstwo 10
Złożony Duch
Poselstwo 11
Namaszczenie złożonym Duchem
Poselstwo 12
Kadzidło

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12