Studium krystalizujące Księgi Kapłańskiej (2)

Poselstwo 1
Akt poświęcenia kapłanów
Poselstwo 2
Podstawa całej naszej służby kapłańskiej — ogień z ołtarza całopalenia
Poselstwo 3 „–
List do Hebrajczyków objaśnieniem Księgi Kapłańskiej
Poselstwo 4
Znaczenie jedzenia i pokonanie śmierci
Poselstwo 5
Oczyszczenie z trądu
Poselstwo 6
Zadośćuczynienie
Poselstwo 7 „–
Wybrani po to, żeby być święci i prowadzić na co dzień święte życie, a w wyniku tego wyrazić świętego Boga i stać się świętym miastem
Poselstwo 8
Święta (1)
Szabat, święto Paschy i Święto Niekwaszonego Chleba
Poselstwo 9
Święta (2)
Święto Pierwocin, święto Pięćdziesiątnicy i Święto Namiotów
Poselstwo 10
Jubileusz (1)
Poselstwo 11
Jubileusz (2)
Poselstwo 12
Przetworzony Trójjedyny Bóg, Jego dzieło i wynik tego dzieła

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12