Studium krystalizujące Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela

Poselstwo 1
Centralna myśl Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela i objawiona w nich Boska Trójca
Poselstwo 2
Posługa Anny
Poselstwo 3
Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenia, jakie dostrzegamy w historii Samuela
Poselstwo 4
Historia Arki i przybytku
Poselstwo 5
Wojna z Amalekitami
Poselstwo 6
Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenia, jakie dostrzegamy w historii Dawida
Poselstwo 7
Dawid typem Chrystusa, prawdziwego Dawida Króla nadchodzącego królestwa Bożego
Poselstwo 8
Nasienie Dawida staje się Synem Bożym
Poselstwo 9
Organiczne budowanie kościoła jako Ciała Chrystusa za sprawą procesu duchowego metabolizmu według wewnętrznego doświadczania przez wierzących zamieszkującego Chrystusa
Poselstwo 10
Dawid, Mefiboszet i Boża życzliwość
Poselstwo 11
Dawid i Abigail
typami wojującego Chrystusa i wojującego kościoła

Poselstwo 12
Duchowe zasady, lekcje życia i święte ostrzeżenia dotyczące radowania się dobrą ziemią, jakie widzimy u pięciu głównych postaci w Pierwszej i Drugiej Księdze Samuela

Plany poselstw 1-12