Spotkania sióstr

Spotkanie sióstr, 18, 20-21 listopada 2021 r.
STAROTESTAMENTOWE WZORY SIÓSTR UŻYTECZNYCH DLA BOGA I JEGO EKONOMII

Poselstwo 1
Wzór, jakim była Rachab

Poselstwo 2
Wzór, jakim była Debora (1)

Poselstwo 3
Wzór, jakim była Debora (2)

Poselstwo 4
Wzór, jakim była Rut (1)

Poselstwo 5
Wzór, jakim była Rut (2)

Plany


Spotkanie sióstr, 9-10 kwietnia 2021 r.

Poselstwo 1
Funkcja sióstr w życiu kościoła (1)
Zachowywać i podtrzymywać życie oraz „poczynać” i „zradzać” wszystko w życiu kościoła

Poselstwo 2
Pytania i odpowiedzi

Poselstwo 3
Funkcja sióstr w życiu kościoła (2)
Okazywać uległość, modlić się i dbać o sprawy kościoła

Plany


Spotkanie sióstr, 6-7 listopada 2020 r.

Poselstwo 1
Macierzyństwo (1)
Potrzebne są matki, które zajmowałyby się wychowywaniem następnego pokolenia dla życia kościoła

Poselstwo 2
Macierzyństwo (2)
Boże rozporządzenie dotyczące macierzyństwa oraz funkcji matek i ich miłości w wychowywaniu dzieci dla Pana

Poselstwo 3
Służba sióstr – ich modlitwa

Plany


Spotkanie sióstr, 5 kwietnia 2020 r.

Poselstwo
Kobieta pełna cnót (2)

Społeczność –
Głęboka, zasadnicza funkcja sióstr w życiu kościoła


Spotkanie sióstr, 9-10 listopada 2019 r.

Poselstwo
Kobieta pełna cnót (1)

Społeczność z siostrą Brendą Blumfield

Pytania i odpowiedzi, cz. 1

Pytania i odpowiedzi, cz. 2

Plany


Spotkanie sióstr, 6-7 kwietnia 2019 r.

Poselstwo 1
W życiu kościoła potrzeba usługujących sióstr, mających ducha służby

Poselstwo 2
W życiu kościoła potrzeba duchowych matek

Pytania i odpowiedzi

Plany


Spotkanie sióstr, 7 kwietnia 2018 r.

Poselstwo

Plany