Spotkania braci

W celu pobrania pliku należy kliknąć na „Poselstwo 1, 2, 3…” prawym przyciskiem myszki i wybrać „Zapisz element docelowy jako…”
(Save Target As…), a następnie wskazać miejsce na dysku, gdzie ma być zapisany plik.
W celu odsłuchania pliku wystarczy jedynie kliknąć na numer poselstwa.

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Wiosna 2021 r.
Czynniki niezbędne do odzyskania życia kościoła

Poselstwo 1
Czynnik współpracy z Panem, aby wprowadzić nowe przebudzenie i zakończyć ten wiek
Poselstwo 2
Czynnik ścisłego podążania za dopełnioną wizją wieku dzięki posłudze wieku
Poselstwo 3
Czynnik tego, że kościół jest w Trójjedynym Bogu, kościoły miejscowe są wyrazem Ciała Chrystusa a wierzący praktykują życie kościoła, mając świadomość Ciała
Poselstwo 4
Czynnik władzy w Ciele Chrystusa i w kościołach miejscowych
Poselstwo 5
Czynnik prawdziwej jednomyślności
Poselstwo 6
Czynnik rozprawiania się z naszym naturalnym usposobieniem ze względu na nasz wzrost w życiu i użyteczność w służbie
Poselstwo 7
Czynnik scalania służący rzeczywistości Ciała Chrystusa
Poselstwo 8
Czynnik prowadzenia zwycięskiego życia w odzyskanym życiu kościoła, aby zwieńczyć boską ekonomię i stać się Nową Jerozolimą
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2019 r.
Jeden nowy człowiek wypełniający Boży zamysł w stworzeniu człowieka

Poselstwo 3
Stworzenie i doprowadzenie do pojawienia się jednego nowego człowieka
Poselstwo 4
Obierać Chrystusa za osobę ze względu na jednego nowego człowieka
Poselstwo 5
Trudzić się zgodnie z Bożym działaniem, by przedstawić każdego wierzącego dojrzałym w Chrystusie ze względu na funkcjonowanie i spełnienie jednego nowego człowieka
Poselstwo 6
Modlitwa niezbędna do zaistnienia rzeczywistości i praktyki jednego nowego człowieka
Poselstwo 7
Dawać się odnawiać w duchu umysłu ze względu na praktyczne istnienie jednego nowego człowieka
Poselstwo 8
Realizować Boże szafarstwo ze względu na jednego nowego człowieka
Poselstwo 9
Praktykować życie kościoła, mówić to samo i wykonywać jedno dzieło w świadomości jednego nowego człowieka
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Wiosna 2019 r.
Rozwój królestwa Bożego w życiu chrześcijańskim i w życiu kościoła

Poselstwo 2
Prowadzić życie królestwa dzięki prowadzeniu ukrytego życia
Plan do poselstwa

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2018 r.
Rozprzestrzeniać zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa jako rozwój królestwa Bożego

Poselstwo 1
Rozprzestrzeniać zmartwychwstałego Chrystusa, pierworodnego Syna, zgodnie z obietnicą daną ojcom
Poselstwo 2
Ciąg dalszy Dziejów Apostolskich — żyć w boskiej historii w obrębie historii ludzkości
Poselstwo 3
Być świadkiem zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawierającego Chrystusa
Poselstwo 4
Paść trzodę Bożą według Boga, będąc dla niej wzorami
Poselstwo 5
Chrystus, Zbawiciel-Kamień, wytwarza żywe kamienie na Bożą budowlę
Poselstwo 6
Zachować siebie w jednym przepływie Pańskiego dzieła w celu rozprzestrzeniania kościoła i otrzymania Pańskiej łaski, żeby zostać zbawionym od szatańskich intryg
Poselstwo 7
Duch Jezusa
Poselstwo 8
Rozwój królestwa Bożego
Poselstwo 9
Boskie posłannictwo zgodne z niebiańską wizją służące kontynuacji Dziejów Apostolskich w jedynym przepływie boskiego strumienia
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2017 r.
Odzyskiwanie kościoła

Poselstwo 1
Ujrzeć wieczny Boży zamysł dotyczący kościoła i oświecić wszystkich co do ekonomii tajemnicy ukrytej w Bogu
Poselstwo 2
Pierwotny stan, degradacja i odzyskiwanie kościoła
Poselstwo 3
Degradacja kościoła — zasada Babilonu i jak tę degradację przezwyciężać
Poselstwo 4
Odzyskiwanie kościoła, Bożego domu i miasta, przedstawione w Księgach Ezdrasza i Nehemiasza
Poselstwo 5
Odzyskiwanie życia kościoła
Poselstwo 6
Jahwe nakazuje błogosławieństwo życia i zsyła je na braci, którzy mieszkają razem w jedności
Poselstwo 7
Status kościoła — Ciało Chrystusa
Poselstwo 8
Status kościoła — nowy człowiek
Poselstwo 9
Status kościoła — odpowiedniczka Chrystusa
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2016 r.
Powrót do prawowierności kościoła

Poselstwo 1
Wizja chwalebnego Chrystusa, Syna Bożego, który się przechadza między złotymi świecznikami
Poselstwo 2
Kościół w Efezie
Poselstwo 3
Kościół w Smyrnie
Poselstwo 4
Kościół w Pergamie
Poselstwo 5
Kościół w Tiatyrze
Poselstwo 6
Kościół w Sardes
Poselstwo 7
Kościół w Filadelfii
Poselstwo 8
Kościół w Laodycei
Poselstwo 9
Nowa Jerozolima — zwieńczenie centralnej wizji Bożej ekonomii i szczyt boskiego objawienia za pośrednictwem zwycięzców, którzy powracają do prawowierności kościoła
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Wiosna 2016 r.
Służba, której zadaniem jest zbudowanie kościoła

Poselstwo 2
Służyć zgodnie z wizją, według objawienia i w Ciele, aby zbudować Boży dom
Poselstwo 8
Służba, której zadaniem jest usługiwanie życiem
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Wiosna 2015 r.
Odzyskiwanie kapłaństwa w celu uzyskania Bożej budowli

Poselstwo 2
Kapłan — definicja
Poselstwo 4
Zapalanie lamp i spalanie kadzidła
Plan do poselstwa 2
Plan do poselstwa 4

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2014 r.
Wizja, praktyka i budowanie kościoła, Ciała Chrystusa

Poselstwo 1
Boży cel dla kościoła (1)
Dzięki uświęceniu mieć w pełni boskie synostwo służące temu, by Bóg uzyskał zbiorowy wyraz
Poselstwo 2
Boży cel dla kościoła (2)
Ujarzmić Bożego wroga w wyniku okazania przez kościół Jego różnorodnej mądrości
Poselstwo 3
–Boży cel dla kościoła (3)
Uporządkować wszystko w Chrystusie jako Głowie
Poselstwo 4
Istotne doświadczenia w praktykowaniu życia kościoła (1)
Dusza ujarzmiona i przepojona Chrystusem jako Duchem oraz Chrystus uwolniony z więzienia duszy
Poselstwo 5
–Istotne doświadczenia w praktykowaniu życia kościoła (2)
Aspekty życia kościoła – życia na co dzień w Ciele Chrystusa, jednym nowym człowieku
Poselstwo 6
–Istotne doświadczenia w praktykowaniu życia kościoła (3)
Jak praktycznie urzeczywistniać życie kościoła w rzeczywistości jednego nowego człowieka
Poselstwo 7
Budowanie kościoła, Ciała Chrystusa (1)
Wizja Bożej budowli i wskaźnik naszej duchowości
Poselstwo 8
Budowanie kościoła, Ciała Chrystusa (2)
Dzięki wewnętrznemu doświadczaniu zamieszkującego Chrystusa
Poselstwo 9
–Budowanie kościoła, Ciała Chrystusa (3)
Organiczne budowanie dzięki wzrostowi życia i zespalaniu Boga i człowieka oraz Pańska potrzeba zwycięzców, by dbali oni o Ciało i je budowali
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2013 r.
Wkroczyć w czwarty etap doświadczenia życia i dojść do dorosłego w pełni człowieka w celu wypełnienia Bożego zamysłu

Poselstwo 1
W pełni dorosły zbiorowy człowiek wypełnia Boży zamysł w wyniku doświadczania życia na czwartym etapie
Poselstwo 2
Czwarty etap doświadczenia życia (1)
Znajomość Ciała
Poselstwo 3
Czwarty etap doświadczenia życia (2)
Znajomość wniebowstąpienia
Poselstwo 4
Czwarty etap doświadczenia życia (3)
Królowanie w życiu
Poselstwo 5
Czwarty etap doświadczenia życia (4)
Duchowa walka
Poselstwo 6
Czwarty etap doświadczenia życia (5)
Pełnia postaci Chrystusa
Poselstwo 7
Dojść do dorosłego w pełni człowieka (1)
Obierać Chrystusa za swoją osobę i prowadzić życie Boga-człowieka
Poselstwo 8
Dojść do dorosłego w pełni człowieka (2)
Wzrastać we wszystkim w Chrystusa, uczyć się Chrystusa, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie i odnawiać się w duchu umysłu
Poselstwo 9
Dojść do dorosłego w pełni człowieka (3)
Wypełniać Boże szafarstwo, aby przedstawić każdego człowieka w pełni dorosłym w Chrystusie oraz praktykować życie kościoła w świadomości jednego nowego człowieka
Plany do poselstw

Międzynarodowe szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność — Jesień 2012 r.
Jedno jedyne dzieło w Pańskim odzyskiwaniu

Poselstwo 1
Znać Boże dzieło – jedno jedyne dzieło w Pańskim odzyskiwaniu
Poselstwo 2
Wzór Pana Jezusa – dzieło Chrystusa w Jego ludzkim życiu i ziemskiej posłudze
Poselstwo 3
Dzieło we wniebowstąpieniu, za pośrednictwem Ducha i w boskim strumieniu
Poselstwo 4
Ambasadorzy Chrystusa i posługa pojednania oraz współpracownicy Boga i życie, które dopasowuje się do wszystkiego
Poselstwo 5
Nieprawość świątyni w przeciwieństwie do budowania ze złota, srebra i drogocennych kamieni
Poselstwo 6 i 7
Przestrzegać zasady szabatu w odniesieniu do dzieła budowania. Usługiwać Panu i radować się Nim jako ukrytą manną, laską, która zakwitła i prawem życia
Poselstwo 8
Dzieło posługi
Poselstwo 9
Zwieńczenie jednego jedynego dzieła w Pańskim odzyskiwaniu — Nowa Jeruzalem
Plany do poselstw

Konferencja Memorial Day, 25-28 maja 2012 r.

Poselstwo 3
Wizja właściwej jednomyślności w kościele
Plan do poselstwa 3