Studium krystalizujące Proroków Mniejszych

Poselstwo 1
Chrystus – centrum i wszystko oraz związek Boga i Jego ludu – małżeństwa wszechświata
Poselstwo 2
Przywrócenie Izraela – przeobrażenie w życiu za pomocą Bożej miłości
Poselstwo 3 „–
Trzykrotne wskazanie na Chrystusa
Poselstwo 4
Centralna myśl Księgi Joela i zawarte w niej rządzące proroctwo o czterech rodzajach szarańczy
Poselstwo 5 „–
Historia powszechna zgodna z Bożą ekonomią – boska historia w historii ludzkości
Poselstwo 6
Zstąpienie mocarzy
Poselstwo 7 „–
Chrystus powraca jako prawdziwy Dawid, by przywrócić swoje królestwo
Poselstwo 8
Większy od Jonasza
Poselstwo 9
„Wyjścia” Chrystusa z dni wieczności
Poselstwo 10 „–
Budowa domu Jahwe
Poselstwo 11
Doświadczać uzdrawiającego Chrystusa w Księdze Malachiasza przez wzgląd na powtórne przyjście Pana i zakończenie wieku
Poselstwo 12
Przebudzenie objawione u Proroków Mniejszych

Plany poselstw 1-12