Studium krystalizujące Księgi Powtórzonego Prawa

Poselstwo 1
Głębsze znaczenie Księgi Powtórzonego Prawa — księgi dotyczącej Chrystusa
Poselstwo 2
Zarządzanie związane z rządami sprawiedliwego, świętego, wiernego i kochającego Boga
Poselstwo 3
Dobra ziemi — pokarm
Poselstwo 4
Dobra ziemi — minerały
Poselstwo 5
Stać się osobą, która nadaje się do odziedziczenia ziemi obiecanej
Poselstwo 6
Życie w ziemi i wynik radowania się tą ziemią — kościół jako świątynia, Boże mieszkanie, i jako miasto, królestwo Boże
Poselstwo 7
Chrystus — prawdziwy Prorok, przedstawiony w formie typu przez Mojżesza
Poselstwo 8
Chrystus — Przeklętym, który wisiał na drzewie
Poselstwo 9
Radować się Chrystusem wraz z Bogiem na podłożu jedności
Poselstwo 10
Unikać podziałów, przeciwieństwem których jest zachowywana przez nas jedność, i odrzucać odstępstwo, przeciwieństwem którego jest wiara, o którą walczymy
Poselstwo 11
Aspekty życia kościoła podlegającego Bożym rządom
Poselstwo 12
Życie i błogosławieństwo pod Bożymi rządami

Plany poselstw 1-6
Plany poselstw 7-12