Młodzi ludzie, którzy dokonują zmiany wieku

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. Ludzie, którzy dokonują zmiany wieku.

Młodzi ludzie, którzy dokonują zmiany wieku

Wersety biblijne: Lb 6:1–12; 1 Sm 1:1–11; 2:18, 21, 26.

Modlitwa: Panie, obdarz nas świeżym, żywym, klarownym i czystym przemawianiem, byś mógł zdobyć tę grupę młodych świętych. Zebraliśmy się przed Tobą i liczymy na to, że oczyścisz nas swoją krwią. Żyjemy w skażonym świecie, sami jesteśmy z natury zepsuci i skażeni i wiele razy sprzeciwialiśmy się Tobie oraz nie słuchaliśmy Ciebie. Ty często się nam ukazujesz, objawiasz siebie i przemawiasz do nas co chwila, lecz my wciąż Ciebie obrażamy. Panie, dziękujemy Ci, że Twoja krew nas oczyszcza, aby nasze sumienie nie czuło potępienia i było wolne od wyrzutów. Teraz możemy śmiało przyjść przed Twoje oblicze i obcować z Tobą twarzą w twarz. Nasz duch oddaje Ci cześć, nasze serce zbliża się do Ciebie i cała nasza istota żyje dla Ciebie. Dziękujemy Ci, że Twoja drogocenna krew jest na wieki skuteczna i że zapoczątkowałeś drogę nową i żywą, abyśmy mogli przychodzić przed Twe oblicze i oglądać Cię twarzą w twarz. Aż po dziś dzień Twoja drogocenna krew wciąż mówi o lepszych rzeczach i oczyszcza nasze sumienie, żebyśmy mogli przeciwstawić się szatanowi i go zniszczyć. Panie, chwalimy Cię za Twoją drogocenną krew; dzięki niej żyjemy i zbliżamy się do Ciebie, byś mógł nas przyjąć. Tam, gdzie jest krew, jest i olejek. Nie ma na ziemi takiego miejsca, w którym Twa drogocenna krew byłaby pozbawiona olejku. Za tą krwią zawsze podąża Duch Święty. Polegamy na namaszczeniu Twojego Ducha Świętego i na obecności olejku. Dziś wieczorem w świetle bijącym od Twej twarzy Twoje słowo otworzy się przed nami i rozbłyśnie, by i mówca, i słuchacze ujrzeli światło. Panie, przyjdź i przemów do nas osobiście. Nie przyszliśmy tutaj po to, aby słuchać doktryn. Gdy przemawiasz, słyszymy głos, którym nas wzywasz. Ci, którzy mają zobaczyć, zobaczą, a ci, którzy mają otrzymać, otrzymają. Przemawiaj do nas na wiele sposobów, żeby każdy otrzymał zaopatrzenie płynące z Twego słowa. Dziękujemy Ci, że okazujesz nam zrozumienie w słabościach i zawsze jesteś z nami. Jesteś z nami również wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dzięki zaopatrzeniu Twojego Ducha usuwamy wszelkie dzieło szatana. Amen.

Bóg dokonuje zmiany wieku przy pomocy młodych ludzi

Jest w Biblii ważna zasada, która dotyczy młodych ludzi. Bóg często robi coś na ziemi, by zmienić wiek. Wykonuje wiele ruchów, aby tego dokonać, ponieważ ludzie, którymi się posługuje w jednym wieku, upadają i nie osiągają Jego celu. Musi dokonać zmiany wieku, żeby w nowym wieku móc zrobić to, czego pragnie, czyli zrealizować swój zamysł. W Starym Testamencie nieraz dochodziło do zmiany wieku. Gdy dany wiek nie może wypełnić woli Boga, dokonuje On jego zmiany. Bóg może wprowadzić nowy wiek wówczas, gdy u schyłku poprzedniego wieku żyją ludzie, którymi może się On do tego celu posłużyć.