Międzynarodowa konferencja scalania online (Baarlo) 2020

Konferencja biblijna
16-18 października 2020 r.
SIEDEM DUCHÓW, KTÓRE SĄ PRZED BOŻYM TRONEM, WZMACNIA NAS, ŻEBYŚMY REALIZOWALI BOSKIE ZARZĄDZANIE I ZWIEŃCZYLI BOSKĄ EKONOMIĘ
Poselstwo 1
Chrystus — Baranek-Lew, który jest godzien — wprowadzony na tron w celu realizacji boskiego zarządzania za pośrednictwem siedmiu Duchów Bożych
Poselstwo 2
Doświadczać siedmiu Duchów Bożych jako siedmiu lamp ognistych służących Bożemu poruszaniu oraz jako siedmiorga oczu Baranka służących Bożemu zarządzaniu
Poselstwo 3
Siedmiokrotnie wzmocniony Duch nas wzmacnia, żebyśmy pokonali szatański chaos i przezwyciężyli atak śmierci
Poselstwo 4
Doświadczać siedmiu Duchów Bożych ze względu na Bożą budowlę
Plany z konferencji