Międzynarodowa konferencja scalania online (Baarlo) 2021

Konferencja biblijna
29-31 października 2021 r.
ŻYĆ W RZECZYWISTOŚCI KRÓLESTWA BOŻEGO
Poselstwo 1
Żyć pod bezpośrednim władaniem Boga przez intuicję naszego ducha według odczucia życia
Poselstwo 2
Przeniesieni z ciemności do światła, aby żyć w królestwie Bożym, które jest świeceniem rzeczywistości Pana Jezusa
Poselstwo 3
Żyć w Bożym królestwie będącym sferą boskiego gatunku
Poselstwo 4
Królestwo i kościół
Plany z konferencji