Międzynarodowa konferencja scalania, Baarlo, Holandia 2022

Konferencja biblijna
28-30 października 2022 r. w Baarlo, w Holandii
WZRASTAĆ W ŻYCIU OD PRZEOBRAŻENIA DO DOJRZAŁOŚCI
Poselstwo 1
Jakub reprezentujący życie przeobrażenia
Poselstwo 2
Znaczenie dojrzałości
Poselstwo 3
Proces osiągania dojrzałości
Poselstwo 4
Pan oczekuje na nasz wzrost w życiu ku dojrzałości, aby oblubienica się przygotowała

Plany z konferencji