Międzynarodowa konferencja scalania, Baarlo, Holandia 2019

Konferencja biblijna
18-20 października 2019 r. w Baarlo, w Holandii
WIECZNY BOŻY ZAMYSŁ WYPEŁNIONY PRZEZ ZWYCIĘZCÓW I BOSKA EKONOMIA ZWIEŃCZONA PRZEZ NICH W ODZYSKANYM KOŚCIELE
Poselstwo 1
Wieczny Boży zamysł
Poselstwo 2
Zwycięski Chrystus doprowadza do powstania zwycięzców w odzyskanym kościele, żeby zwieńczyć boską ekonomię
Poselstwo 3
Pierwszeństwo Chrystusa w Bożej ekonomii i w naszym osobistym wszechświecie
Poselstwo 4
Doświadczać Chrystusa w odzyskanym kościele i stawać się filarem w Bożej świątyni
Poselstwo 5
Konstytuować się przetworzonym i zwieńczonym Trójjedynym Bogiem i stawać się Nową Jerozolimą
Plany z konferencji