Międzynarodowa konferencja scalania, Baarlo, Holandia 2018

Konferencja biblijna
19-21 października 2018 r. w Baarlo, w Holandii
ŻYCIE CODZIENNE JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA
Poselstwo 1
Wizja jednego nowego człowieka
Poselstwo 2
Obierać Chrystusa za swoją osobę, aby pojawił się jeden nowy człowiek
Poselstwo 3
Dwie modlitwy Pawła w Liście do Efezjan
Poselstwo 4
Wzrastać we wszystkim w Chrystusa i uczyć się Chrystusa, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie, ze względu na zbiorowe życie jednego nowego człowieka
Poselstwo 5
Zdejmować starego człowieka i przyoblekać się w nowego człowieka
Plany z konferencji