Konferencje studenckie

Konferencja studencka 29 listopada — 1 grudnia 2013 r., Warszawa
Być zdeterminowanym dla ewangelii i żyć wyłącznie dla niej

Poselstwo 1
Wizja historii świata
Poselstwo 2
Modlitwa o Pańskie poruszanie
Dzielenie nt. głoszenia ewangelii w Wielkiej Brytanii
Poselstwo 3
Idźcie
Wrażenia po głoszeniu ewangelii
Poselstwo 4
Zwycięskie dzieło ewangelii na miasteczkach akademickich oraz dzielenie z całej konferencji
Konspekty z konferencji